CG Live

Vaš pogled na grad

PONOVO ODLOŽENO SUĐENJE LJEKARIMA

Zbog nemogućnosti uspostaljanja video konferencijske veze sa Višim sudom u Beogradu, danas je u bjelopoljskom Višem sudu odloženo suđenje ljekarima optuženim za infekciju pet beba, od kojih je jedna preminula u novembru 2014. godine.

Viši sud u Beogradu obavijestio je ovaj sud da iz tehničkih razloga nisu u mogućnosti da postupe po zamolnici, za uspostavljanje konreferencijske veze radi saslušanja vještaka Sudsko medicinskog odbora Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Ranije je predstavnica SMO dr Vesna Popović, obavijestila Viši sud u Bijelom Polju, da zbog situacije izazvane pandemijom korona viusa nisu u mogućnosti da neposredno pristupe suđenju.

Ljekari Tomislav Jeremić, Zvonko Puletić, Haka Tahirović i Jela Cimbaljević optuženi su za teško djelo protiv zdravlja ljudi.

Naredno ročište je 11. novembra.