CG Live

Vaš pogled na grad

U BISTRICI POČELA IZGRADNJA CENTRA ZA POSJETIOCE

Izgradnja centra za posjetioce na obali rijeke Bistrice u Bijelom Polju, u okviru projekta turističke valorizacije Đalovića pećine sa okolinom, počela je nedavno pripremom terena i betoniranjem temeljne osnove, saopšteno je iz Uprave javnih radova.

Realizacija projekta sprovodi se po principu “projektuj i izgradi”, na osnovu kojeg je izabrani ponuđač u postupku javne nabavke, podgoričko preduzeće “Permonte”, prethodno izradio glavni projekat.

Vrijednost ove investicije, koju je Vlada Crne Gore predvidjela Zakonom o budžetu, iznosi 893 hiljade eura.

Ugovorom je definisano da građevinski radovi budu završeni polovinom naredne godine, ukoliko dozvole vremenske prilike i ne dođe do otežavajućih okolnosti uzrokovanih koronavirusom.

“Centar za posjetioce sa pratećim sadržajima i parkingom dio je jednog od najvećih građevinskih poduhvata u oblasti turizma u Crnoj Gori, vrijednog oko 23 miliona eura. Planiran je na lokaciji površine 12 hiljada metara kvadratnih, a sam objekat će se prostirati na 500 kvadrata.

Sadržaće restoran, info-pult sa suvenirnicom, muzejsko-izložbeni prostor, salu za prezentacije, ambulantu, servis za izdavanje opreme, kao i administrativni blok za zaposlene. Objekat će se nalaziti pored novoizgrađenog puta od naselja Bistrica prema manastiru Podvrh, a planiran je tako da bude usklađen sa prirodnim okruženjem.

Pored njega biće izgrađen parking sa 42 mjesta za automobile, posebnim mjestima za autobuse, motocikle, bicikle, kao i za potrebe lica smanjenje pokretljivosti”, saopšteno je iz UJR.

Predviđen je i prostor za avanturistički park i šetalište uz rijeku, koje će biti spojeno sa novim mostom na Bistrici.

“Izgradnja mosta na Bistrici takođe je u toku, a nedavno su postavljeni nosači betonske konstrukcije. Radovi na mostu, zajedno sa već započetom rekonstrukcijom puta Gubavač – Bistrica, vrijedni su pet miliona eura”, navodi se u saopštenju.

Uprava javnih radova trenutno realizuje i ostale segmente turističke valorizacije bistričkog kraja, kao što su probijanje ulaza u pećinu, montaža žičare gondolskog tipa i izgradnja elektroenergetske infrastrukture.

“Proteklog ljeta završeno je asfaltiranje i postavljanje signalizacije na oko 5,7 kilometara dugom putu Bistrica – manastir Podvrh, a ranije i izgradnja trafostanice Bistrica, koja će napajati čitav kompleks.

Predstoji izgradnja servisnog objekta i krajnje stanice žičare, postavljanje staze od servisnog objekta do ulaza u pećinu, kao i specijalnih montažnih staza i osvjetljenja u samoj pećini.

Realizacija ovog kapitalnog projekta doprinijeće bogatijoj turističkoj ponudi Crne Gore, otvaranju novih radnih mjesta i stvaranju povoljnog ambijenta za privredni razvoj bjelopoljske opštine i kompletnog sjevernog regiona”, kazali su iz UJR.