CG Live

Vaš pogled na grad

DR ABDIĆ U BIJELOM POLJU: SPREMNO DOČEKATI NOVI TALAS VIRUSA

Epidemiološka situacija u Bijelom Polju je jako složena i važno je da institucije sistema imaju spreman odgovor na novi talas povećanja obolijevanja koji se očekuje u narednim danima, zaključeno je na sastanku predstavnika Kriznog medicinskog štaba NKT-a sa predstavnicima Opšte bolnice, Doma zdravlja i Opštinskim timom za zaštitu i spašavanje.

Šef Kriznog medicinskog štaba dr Nermin Abdić najavio je svu potrebnu pomoć bjelopoljskim zdravstvenim ustanovama.

“U vezi sa zahtjevima koje su iznijeli ljekari, već u Opštu bolnicu su stigla tri respiratora, dok će u narednim danima ova ustanova dobiti još dva respiratora. Takođe obezbijeđen je portabilni rengen aparat koji će biti ustupljen Domu zdravlja, a svu potrebnu pomoć i podršku u trijažnom centru će im pružati radiolozi iz bjelopoljske bolnice”, kazao je dr Nermin Abdić.

On je istakao da je od menadžmenta i ljekara Opšte bolnice traženo da dostave plan za proširenje kapaciteta za smještaj kovid pacijenata.

“Očekujemo da nam dostave i spisak neophodne opreme koja će pratiti povećanje broja pacijenata koji će biti smješteni u bjelopoljskoj bolnici. Danas smo dogovorili da Dom zdravlja i Opšta bolnica obavijeste sve ljekare koji su dobili specijalizaciju da su obavezni da se vrate u Bijelo Polje i stave na raspolaganje zdravstvenom sistemu svoje opšine i da pomognu u rješavanju ove epidemiološke situacije, odnosno u borbi protiv korona virusa”, zaključio je Abdić.

Sastanku su pored šefa medicinskog tima dr Nermina Abdića prisustvovali dr Hasib Lukač i glavna medicinska sestra u KCCG Dragica Dobrović, šef Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje Petar Smolović sa saradnicima, direktori Doma zdravlja i Opšte bolnice u Bijelom Polju dr Maida Dobardžić i dr Biserka Bulatović sa ljekarima iz ovih ustanova.