CG Live

Vaš pogled na grad

NVO “EUROMOST” NASTAVILA DA PRUŽA POMOĆ STARIM LICIMA

Nevladina organizacija “Euromost” danas je započela drugu fazu aktivnosti pružanja zdravstvenih usluga i pomoći za 15 starih lica sa područja Bijelog Polja, koja će trajati šest mjeseci.

Aktivnost se realizuje u sklopu projekta “Za humaniji i podnošljiviji život nemoćnih i starih lica”, koji je finansijski podržan od Ministarstva rada i socijalnog staranja, a koji ima za cilj da ojača socijalne i materijalne sigurnosti starih lica iz naše opštine kroz pružanje usluga u nabavci hrane, pomoći pri rješavanju zdrastvenim problema i ostalim potrebama.

Danas je doktorka Tijana Rovčanin započela obilazak svih korisnika i to će raditi sve do okončanja realizacije ovog za pomenutu populaciju značajnog projekta.