CG Live

Vaš pogled na grad

OPŠTINSKA KANCELARIJA ZA PREVENCIJU BOLESTI ZAVISNOSTI REALIZOVALA JOŠ JEDNU EDUKATIVNU AKCIJU

Sekretarijat za lokalnu samoupravu i Opštinska Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti nastavili su sa aktivnostima u cilju bolje informisanosti i edukacije sugrađana o značaju smanjenja zloupotrebe droga.

Današnjoj akciji su se priključili učenici bjelopoljske Gimnazije “Miloje Dobrašinović”, koji su razgovarali sa sugrađanima i dijelili brošure na nekoliko punktova u gradu.

„Razlog zašto smo se odlučili da danas dijelimo građanima upravo brošure “Vodič za roditelje” je taj što je jedan od značajnijih faktora zašto djeca počinju da ekspirementišu sa drogama i ostalim psihoaktivnim supstancama, neadekvatna podrška od porodice. Nadamo se da ćemo na ovaj način uz pomoć ovih i sličnih sadržaja postići veću informisanost roditelja djece koja su u riziku, odnosno da će moći lakše prepoznati uzroke i posljedice korišćenja, a isto tako ranije prepoznati određene siptome i znake upotrebe droga i ostalih psihoaktivnih supstanci”, rekao je predstavnik lokalne uprave Dragoslav Šebek.

On napominje, da je neophodno da roditelji izgrade pravilan odnos i uzajamno povjerenje, kako dijete ne bi došlo u situaciju da posegne za psihoaktivnim supstancama ili uđe u problem sa nekim od nehemijskih zavisnosti kao što su kocka, internet, video igrice i dr.

“Danas kada se i škola odvaja putem onlajn nastave, posebna opasnost postoji da dijete postane zavisno od interneta i video igrica. Zato je veoma važno da mladi imaju društvenu interakciju kako bi se razvijali na zdrav način”, zaključio je Dragoslav Šebek iz Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti Opštine Bijelo Polje.