CG Live

Vaš pogled na grad

GERONTODOMAĆICE POKAZALE HRABROST, HUMANOST I SOLIDARNOST TOKOM PANDEMIJE COVID 19 VIRUSA

Opštinska organizacija Crvenog krsta Bijelo Polje u saradnji sa Crvenim krstom Crne Gore od početka marta uz finansijsku podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja realizuje program pomoć u kući za odrasla i stara lica sa invaliditetom.

Petnaest gerontodomaćica pruža uslugu pomoć u kući za oko 150 korisnika, brinući o starijim osobama, kako bi im pružile potrebnu pomoć i podršku i u ovim specifičnim okolnostima. Briga o starijim osobama spada u prioritetne oblasti djelovanja Crvenog krsta, pa je od samog početka pojave korona virusa djelovanje naše organizacije fokusirano na najugroženije starije osobe (socijalno ugrožene, starije osobe koje žive same i lošeg su zdravstvenog stanja, kao i one koje zavise od tuđe pomoći prilikom obavljanja svakodnevnih aktivnosti).

Program pomoć u kući sprovodi se uz poštovanje svih preventivnih mjera preporučenih od strane nadležnih institucija i identifikovanje prioritetnih korisnika kojima su neophodne kontinuirane kućne posjete. Komunikacija korisnika i gerontodomaćica obavlja se i putem telefona, kako bi se pratilo njihovo stanje i potrebe. U ovom periodu pomoć se, prije svega, odnosi na obavljanje svih poslova van doma korisnika (nabavka hrane, higijene, ljekova, štampe, izbacivanje smeća, plaćanje računa i obavljanje drugih administrativnih poslova), kako bi se starijima omogućilo da ostanu kod kuće poštujući preporuke i izbjegavajući izlaganje riziku. Za socijalno najugroženije starije osobe Opštinski Crveni krst obezbjeđuje i humanitarnu pomoć u vidu hrane i higijene, a u dostavi pomoći pored volontera angažovane su i gerontodomaćice.

Gerontodomaćice tokom trajanja pandemije korona virusa svakodnevno pokazuju solidarnost, ne samo sa korisnicima programa pomoć u kući, već sa svim ugroženim ljudima, pa svakodnevno učestvuju u brojnim aktivnostima ove organizacije i tako daju svoj doprinos u zajedničkoj borbi protiv korana virusa.U danima borbe protiv korona virusa gerontodomaćice su pokazale hrabrost, jedinsto, humanost i solidarnost pružajući podršku najjranjivijoj kategoriji stanovništva starijim osobama.