CG Live

Vaš pogled na grad

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE ZA 2021. GODINU

Na osnovu člana 14 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova ( ”Sl.list CG” – opštinski propisi broj 034/11 ), čl. 167 Zakona o lokalnoj samoupravi ( ”Sl.list CG”, broj 02/18 i 34/19, 38/20 ) Sekretarijat za finansije Opštine Bijelo Polje, utvrđuje:

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

Povodom Nacrta Odluke o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2021.godinu organizuje se javna rasprava, koja će trajati 15 dana. Javna rasprava počinje 09.11.2020. godine.

Nacrt naznačene Odluke objaviće se na web sajtu Opštine Bijelo Polje: www.bijelopolje.co.me

Stručna javna rasprava održaće se dana 19.11.2020.godine, u kancelariji sekretara Sekretarijata za finansije Opštine Bijelo Polje sa početkom u 10h.

Centralna javna rasprava održaće se dana 20.11.2020. godine, u sali Skupštine Opštine Bijelo Polje, sa početkom u 12h časova.

Pozivaju se građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije, organi i javne službe, i stručne institucije, kao i druga pravna lica, da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta Odluke.

Primjedbe, prijedlozi i sugestije dostavljaju se Sekretarijatu za finansije, ul. Slobode bb, Bijelo Polje, kao i na email adresu: finansije@bijelopolje.co.me

Javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za finansije.