CG Live

Vaš pogled na grad

POZIV NVO ZA DAVANJE PREDLOGA ZA RAD LOKALNOG PARLAMENTA U 2021. GODINI

U cilju izrade Programa rada Skupštine Opštine Bijelo Polje za 2021. godinu, Služba Skupštine je shodno članu 147 Poslovnika Skupštine (“Sl.list Crne Gore – opštinski propisi br.19/18), preduzela aktivnosti na pribavljanju predloga i mišljenja o pitanjima koja treba uvrstiti u Program rada Skupštine.

Nevladine organizacije sa područja Opštine mogu predloge i mišljenja o pitanjima koja treba uvrstiti u Program rada za 2021.godinu, dostaviti Službi Skupštine najkasnije do 10.12.2020. godine, kako bi blagovremeno pripremili Program rada Skupštine Opštine za 2021.godinu.