CG Live

Vaš pogled na grad

PREDSTAVLJAMO: REŠAD SIJARIĆ, DIREKTOR ZAVODA ZA ŠKOLSTVO CRNE GORE

Rešad Sijarić je rođen 1956. godine.

Osnovnu školu završio je u rodnom Godijevu, a gimnaziju “Miloje Dobrašinović” u Bijelom Polju.

Diplomirao je na Prirodno – matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na odsjeku za geografiju.

Kao profesor geografije radio je dugi niz godina u Osnovnoj školi ’’Šukrija Međedović’’ u Godijevu, a 2011. godine izabran je za direktora te vaspitno – obrazovne ustanove.

Poslednjih godina obavlja dužnost direktora Zavoda za školstvo Crne Gore.

Politički je ativan u Bošnjačkoj stranci i biran je za odbornika u SO Bijelo Polje i poslanika u državnom parlamentu.

Oženjen je, otac je šestoro djece.