CG Live

Vaš pogled na grad

PRIZNANJE ZA VASPITAČICU ALMU ZAJMOVIĆ IZ BIJELOG POLJA

Vaspitačica JPU „Dušo Basekić“, Alma Zajmović, osvojila je nagradu „Environment Teacher“ (nastavnica životne sredine), na konkursu Global Teacher Award 2020.

Zajmović se našla među 100 nagrađenih u cijelom svijetu, a priznanje za rad sa djecom predškolskog uzrasta iz oblasti očuvanja životne sredine dodijelila joj je švedska nevladina organizacija Eco Training Center.

Ona je u izjavi za Radio Bijelo Polje kazala je da je ponosna zbog priznanja, ali posebno zbog činjenice da je zahvaljujući ovom konkursu još jednom podsjetila cijeli svijet da je Crna Gora ekološka država, država divlje ljepote.

„Upravo to nas dodatno obavezuje da sa najmlađima radimo na tom ekološkom osvješćivanju, odnosno na razvoju ekološke svijesti od najranijiih dana njihovog života“, istakla je Zajmović.

Kako je pojasnila, u traganju za novim saznanjima slučajno je naišla na konkurs švedske organizacije Eco Training Center, a svoje radove slali su učesnici iz 33 zemlje svijeta.

„Tokom panedmije izašao je veliki broj online konkursa i seminara, a u traganju za novim saznanjima, pronašla sam ovaj međunarodni konkusr, koji je u oktobru raspisan za sve nastavnike svijeta iz oblasti ekologije. Prepoznala sam neke segmente iz našeg rada, koji su konkursom bili traženi, pa sam odlučila da pošaljem rad pod nazivom „Sagnja, gajenje biljaka i reciklaža sa djecom predškolskog uzrasta“. Uz to sam poslala didaktički materijal koju sam izrađivala za rad sa djecom, kao i fotografije gdje se vidi dječiji radovi, ali i one na kojima se vidi kako smo gajili biljke“, navela je vaspitačica JPU „Dušo Basekić“.

Zajmović, koja već 21 godinu radi u vrtiću, kazala je i da je dobijanje zvanja nastavnice životne sredine još jedan podsticaj za dalji i još posvećeniji rad sa djecom.