CG Live

Vaš pogled na grad

OPŠTINA BIJELO POLJE OBJAVILA KONKURS ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA

Sekretarijat za lokalnu samoupravu Opštine Bijelo Polje objavio je konkurs za dodjelu studijske stipendije za 2020/2021. godinu.

Pravo na stipendiju imaju:

– Redovni studenti osnovnih i specijalističkih studija bez obzira na mjesto studiranja, sa prebivalištem na području Opštine Bijelo Polje, pod uslovom da su prvi put upisali semestar studijske godine i da su ostvarili prosjek ocjena u prethodnoj nastavnoj godini najmanje 9,00 , odnosno da su nosioci diplome „Luča“ u srednjoj školi, za studente prve godine.

– Studenti koji su bez oba roditelja, lica sa invaliditetom i pripadnici romske populacije, bez obzira na uspjeh odnosno prosječnu ocjenu iz prethodne godine.

– Studenti koji su se opredijelili za deficitarna zanimanja, odnosno visokoškolske obrazovne programe iz oblasti elektrotehnike, informatike, građevine, arhitekture, mašinstva, prehrambene tehnologije, medicine, farmacije, matematike, fizike, hemije, predškolskog vaspitanja, stranih jezika – francuskog i njemačkog, kao i studije muzičke i likovne grupe predmeta, uz uslov da su ostvarili prosjek ocjena u prethodnoj nastavnoj godini najmanje 8,00, odnosno da su nosioci diplome „Luča“ u srednjoj školi.

Isplatu stipendije u godišnjem iznosu od 300,00 eura vrši Sekretarijat za finansije, u tri jednake rate, putem tekućeg računa, na ime studenta.

Bliži uslovi navedeni su u konkursu, koji je objavljen na internet stranici Opštine Bijelo Polje i oglasnoj tabli.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a potrebnu dokumentaciju navedenu u konkursu kandidati mogu dostaviti putem pošte ili neposredno na pisarnici Opštine Bijelo Polje.