CG Live

Vaš pogled na grad

U SREDNJOJ ELEKTRO – EKONOMSKOJ ŠKOLI U BIJELOM POLJU OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN TOLERANCIJE

U JU Srednjoj elektro – ekonomskoj školi u Bijelom Polju, obelilježen je Međunarodni dan tolerancije.

Profesorica pravne grupe predmeta Ervina Čikić upoznala je učenike da je UNESKO donio brojne međunarodne akte koji se tiču ljudskih prava.

Ona je govorila o Konvenciji o građanskim i političkim pravima, Konvenciji o eliminaciji svih oblika diskriminacija žena, rasne diskriminacija, Konvenciji o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida, Konvenciji o pravima djeteta, Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima, kao i mnogim drugim konvencijama i deklaracijama.

Učesnici predavanja i radionice bili su učenici prvog razreda (I-6) grupa G1 i G2.