CG Live

Vaš pogled na grad

OPŠTINA BIJELO POLJE OBJAVILA JAVNI KONKURS ZA DODJELU SREDSTAVA NVO

Opština Bijelo Polje je raspisala Javni konkurs za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2020. godinu, koji se u potpunosti ili pretežno realizuju na teritoriji opštine Bijelo Polje.

Projekti kandidovani za finansiranje, treba da se odnose na oblasti:

– Turizam, poljoprivreda i ruralni razvoj;

– Zaštita osoba sa invaliditetom i marginalizovanih grupa;

– Mladi, sport, kultura i rodna ravnopravnost;

– Projekti Socijalne i zdravstvene zaštite nastali uslijed virusa Covid 19.

Pravo učešća na Konkursu imaju nevladine organizacije koje su registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u Bijelom Polju.

Ukupan iznos sredstava opredijeljenih Budžetom Opštine Bijelo Polje za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini iznosi 50.000,00 eura.

Konkurs za raspodjelu sredstava je otvoren 30 dana od dana njegovog objavljivanja.