CG Live

Vaš pogled na grad

PREDSTAVLJAMO: DR MILIĆ ČUROVIĆ MEĐU VODEĆIM CRNOGORSKIM STRUČNJACIMA U OBLASTI ŠUMARSTVA

Dr Milić Čurović je rođen 1971. godine u Bijelom Polju.

Diplomirao je na Šumarskom fakultetu u Beogradu, 1998. godine, na istom fakultetu je magistrirao 2003. godine i doktorirao 2011. godine.

Od 1998. godine radi na Univerzitetu Crne Gore – Biotehnički fakultet Podgorica, kao Viši istraživač za šumarstvo.

Obavio je brojna stručna usavršavanja: na Univerzitetu Teksas A&M, TUM u Minhenu, Nordumu u Rostoku, na BOKU u Austriji, u Izraelu i dr.

Tokom 2003. godine bio angažovan na projektu reforme srednjih stručnih škola Crne Gore kao predsjednik komisije za izradu obrazovnih profila za oblast šumarstva i rasadničarstva.

Učestvovao u realizaciji više projekata Ministarstva za nauku Crne Gore, kao i na FP7 projektu „Unapređenje naučne osnove za održivi razvoj crnogorske poljoprivrede” (2010 – 2013) i HERIC projektu “Katun”

Koordinator za Crnu Goru međunarodnih projekata:

• Tempus projekta: Renewable Energy Studies in Western Balkan Countries – RESI. • IPA Adriatik projekta “Adriatic Model Forest”, • COST Akcija: FP1202 FP1403 TN1401 CA15226 • Bilateralnog projekta sa Republikom Austrijom “Forest management and forest protection in protected areas”. • Bilateralnog projekta sa Republikom Hrvatskom “Komparativna istraživanja ekologije i staništa divljači”

Učestvovao u realizaciji sljedećih Nacionalnih naučnih projekata:

• Tipovi šuma u NP Biogradska gora; • Ugroženost i zaštita četinarskih šuma u sjevernom šumskom području Crne Gore • Metode gazdovanja mješovitim šumama bukve, jele i smrče na Ljubišnji. • Ektomikorizacija sadnica u rasadničkoj proizvodnji u šumarstvu u Crnoj Gori.

Bio je član naučnih i organizacionih odbora Međunarodnih konferencija kao što su:

• “Role of research in sustainable development of agriculture and rural areas”, Maj 23-25, 2012, Podgorica, Montenegro • “Agribalkan 2014”, 8-10 September, Edirne, Turkey • “Agrosym 2014”, 2015, 2016 I 2017, Bosnia and Herzegovina • ”Forestry: Bridge to the Future”. Sofia, Bulgaria, in the period May 06-09, 2015. • International Symposium of Ecologists – ISEM, Montenegro

Angažovan je u nastavi na predmetima: Lovstvo, Stočarstvo i obnovljivi izvori energije, Agrometeorologija i GIS u poljoprivredi na Biotehničkom fakultetu.

Osim na Biotehničkom fakultetu bio je angažovan kao predavač na predmetu “Biogeografija” na studijama geografije (Filozofski fakultet-Nikšić) i „Nauka o drvetu“(Mašinski fakultet – Pljevlja).

Od novembra 2011. godine imenovan za tehničkog urednika međunarodnog naučnog časopisa „Poljoprivreda i šumarstvo”, a od 2014. obavlja duznost glavnog urednika ovog časopisa. Od 2016. Član je redakcije međunarodnog naučnog časopisa „Agrofor“

Objavio je i prezentovao više od 50 radova na konferencijama i u naučnim časopisima među kojima i u vodećim svjetskim časopisima kao što su: “Forestry”, “Land Degradation & Development”, “Austrian Journal of Forest Science”, “Archives of Biological Sciences”, “Journal of maps”, “Plant Biosystems”, “Annals of Forest Research”, “Allgemeine Forst Zeitschrift (AFZ) der Wald”, “Glasnik sumarskog fakulteta”, “Natura Montenegrina”, “Agriculture and Forestry”, Kastamonu Univ. Journal of Forestry Faculty i dr.

Učestvovao je u izradi brojnih studija, projektnih i planskih dokumenata:

– Baznih studija za potrebe izrade prostorno urbanističkih planova opština (Bijelo Polje, Kolašin, Nikšić, Plav, Šavnik), za Durmitorsko područje i Obalno područje.- Lovne osnove za lovište posebne namjene „Dragišnica“- Studije finansiranja šuma i šumarstva Crne Gore / Forest and forestry financing study in Montenegro, SNV Montenegro, Podgorica,- Initial national report on climate change under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC); (2010); UNDP Montenegro, Ministarstvo za prostorno planiranje i zaštitu zivotne sredine Vlade Crne Gore- Više strateških procjena uticaja na životnu sredinu kao vođa radnog tima.