CG Live

Vaš pogled na grad

PREDSJEDNICA NEMŠA OMERHODŽIĆ DANAS ZAKAZALA SJEDNICU SO BIJELO POLJE

Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18), člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i člana 17 stav 1 alineja 2 i člana 70 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG – opštinski propisi“ br. 19/18) s a z i v a m:

SEDAMNAESTU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

Sjednica će se održati 26.11. 2020. godine, (četvrtak) sa početkom u 11 časova u sali JU Centar za kulturu „Vojislav Bulatović – Strunjo“.

Za sjednicu predlažem sljedeći: D N E V N I R E D

1. Predlog Odluke o dopunama Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje

2. Predlog Odluke o dopunama Odluke o obrazovanju radnih tijela Skupštine.

Predsjednica SO Bijelo Polje,Mr Nemša Omerhodžić