CG Live

Vaš pogled na grad

OD POČETKA SEZONE GRIJANJA U BIJELOM POLJU I JOŠ U TRI OPŠTINE LOŠ KVALITET VAZDUHA

Nova sezona grijanja donijela je centralnoj i sjevernoj regiji Crne Gore stare probleme kada je riječ o kvalitetu vazduha.


Prema podacima Agencije za zaštitu prirode i životne sredine u Podgorici, Nikšiću, Pljevljima i Bijelom Polju se bilježe vrijednosti PM čestica koje prelaze granične vrijednosti, a zbog nedostatka vjetra, tj. strujanja vazduha u Pljevljima bilježe i povećanu koncentraciju sumpor (IV) oksida SO2.


“Kvalitet vazduha prelazi granične vrijednosti PM 10 čestica što je rezultat sezone grijanja i uobičajeno je za ovo doba godine i što je bio slučaj i prethodnih godina u ovo vrijeme, a gradovi koji su pogođeni su Pljevlja, Nikšić i Podgorica”, kazali su Pobjedi iz Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.


Kako su naveli, stanje kvaliteta vazduha je uobičajeno za ovo doba godine.
“Početkom sezone grijanja, zbog dominantne upotrebe čvrstih goriva za grijanje prostorija, povećava se koncentracija zagađujućih materija u vazduhu. Evidentirana su prekoračenja graničnih vrijednosti, najčešće PM10 čestica, što je bio slučaj i prethodnih godina”, poručili su iz Agencije za zaštitu životne sredine.