CG Live

Vaš pogled na grad

ODRŽAN “DAN OTVORENIH VRATA” ZA NVO: ZA PROJEKTE OPREDIJELJENO 50 HILJADA

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama održala je „Dan otvorenih vrata“, na kojem su se zainteresovani mogli informisati o načinu i kriterijumima učešća na Javnom konkursu za raspodjelu sredstava namijenjenim organizacijama čije je sjedište u Bijelom Polju.

Komisija je raspisala Javni konkurs za raspodjelu 50.000,00 eura, a zahtjevi i projekti, sa potrebnom dokumentacijom podnose se do 19. decembra.

“Na sjednici Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija, održanoj 9. novembra, utvrđene su prioritetne oblasti od javnog interesa za finansiranje projekata u 2020. i to su Turizam, poljoprivreda i ruralni razvoj; Zaštita osoba sa invaliditetom i marginalizovanih grupa; Mladi, sport, kultura i rodna ravnopravnost; kao i Socijalna i zdravstvena zaštita usljed virusa Covid 19”, istakao je Suljević.

Sve detaljnije informacije o ovogodišnjem javnom konkursu, kako je kazao predsjednik Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, mogu se dobiti i putem telefona 068 424-773 i 068 477-072, a obrazac projekta objavljen je na zvaničnom sajtu www. bijelopolje co. me.