CG Live

Vaš pogled na grad

ZA DVANAEST MLADIH SA SJEVERA CRNE GORE OBEZBIJEĐENA BESPLATNA FOTO/VIDEO OPREMA

Na pres konferenciji javnosti je predstavljen projekat “Moderna znanja, vještine i kompetencije” koji sprovodi NVO Multimedijal Montenegro u saradnji sa Ministarstvom prosvjete Crne Gore.

U pitanju je inovativan projektat fokusiran na moderne trendove i mogućnosti koje nude svima nama dostupne tehnologije, besplatni online servisi, platforme i socijalne mreže.

“Cilj nam je da mlade obučavamo da vrijeme provedeno na intenretu, socijalnim mrežama i na drugim platformama mogu iskoristiti kao alat kroz koji ostvaruju prihod” rekao je asistent na ovom projektu Boris Vuković.

Kroz projekat će biti uključeno 12 mladih sa teritorije opština Bijelo Polje, Berane i Mojkovac, studenti, srednjoškolci starosne dobi između 18 i 30 godina.

Kroz projekat će biti organizovana teorijska I praktična obuka kroz 4 modula u oblasti multimedijalne produkcije, web developmenta, internet marketinga i upotrebe besplatnih internet patformi preko kojih je moguće ostvariti zaradu.

“Zbog prisustva fenomena odliva mladih Mozgova iz Bjelog Polja, Berana I Mojkovca proistekla je ideja da se kandiduje priloženi projekat sa ciljem da edukacijom i obrazovanjem ojačamo nezaposlene mlade, zadržimo ih na sjeveru i stvorimo preduslove da nakon završetka projekta povećaju svoje šanse za zaposlenje u deficitarnim oblastima na tržištu rada, honorarno rade ili pokrenu spostveni biznis”, rekao je koordinator projekta i predsjednik organizacije Multimedijal Montenegro Željko Đukić.

“Ovim projektom želimo da osnažnimo mlade sa teritorije opština Bijelo Polje, Berane i Mojkovac kako bi nakon završetka projekta imali veće šanse za zaposlenje, free lance djelovanje i motivisali ih da pokrenu svoje preduzeće. Nakon završetka projekta svi korisnici uključeni u projekat će stvoriti preduslove da ostvaraju stabilne prihode budu uzor drugima i u krajnjem ostanu u svojim gradovima. Posebno smo ponosni na činjenicu sa smo u saradnji sa Ministarstvom prosvjete Crne Gore koje finansira ovaj projekat obezbjedili foto video opremu koja ostaje u vlasništvu korisnika I nakon završetka projekta”, poručili su iz NVO Multimedial