CG Live

Vaš pogled na grad

Ministarstvo prosvjete obezbijedilo plastenike za edukaciju osnovaca

Ministarstvo poljoprivrede obezbijedilo je više plastenika koji su postavljeni u krugu škola u kojima je prošle godine počeo da se sprovodi Program voće, povrće, mlijeko i mliječni proizvodi za škole.

“Plastenici će biti korišćeni u cilju edukacije učenika i podizanja nivoa znanja o proizvodnji hrane i važnosti zdrave ishrane od ranog djetinjstva, u skladu sa ciljevima Programa”, saopšteno je iz Ministarstva.

Sedam plastenika postavljeno je nedavno na lokacijama šest osnovnih škola i jedne srednje stručne škole, i to u opštinama Šavnik, Kolašin, Ulcinj, Berane, Petnjica, Danilovgrad i GO Golubovci. Plastenici su donacija Turske agencije TIKA, koja je izašla u susret i na ovaj način pomogla sprovođenje Programa.

Sa ciljem stvaranja i promovisanja zdravih prehrambenih navika kod djece, realizacija Programa voće, povrće, mlijeko i mliječni proizvodi za škole započeta je u prošloj školskoj godini, u više škola na teritorijama opština Danilovgrad, Kolašin, Bijelo Polje i Berane.

“Besplatne, zdrave obroke, jednom sedmično dobijalo je više od 3.000 učenika, školskog uzrasta od od 1. do 5. razreda. Nažalost, pandemija COVID 19 poremetila je planove za ovu školsku godinu, u dijelu podjele obroka u školama, ali su nastavljene aktivnosti na stvaranju pretpostavki za bolju praktičnu edukaciju učenika, kada to epidemiološka situacija dozvoli”, navode u bolnici.

Takođe, u cilju promocije Programa, pripremljen je i video spot koji će biti emitovan kada se nastavi sa punom realizacijom programa.

“Instaliranje plastenika i izgradnja školskih bašta u krugu škola ima za cilj izvođenje edukativnog dijela Programa, a koji ima za cilj da djeca nauče kako se hrana proizvodi, da spoznaju put hrane od njive i farme do njihove trpeze i tako steknu i zdrave navike u ishrani, ali i radne navike, važne za nihovo odrastanje”, ističe u bolnici.

Dio Programa čine i edukativne mjere koje podrazumijevaju i posjetu gazdinstvima, osmišljavanje školskih bašta, kuvarske radionice i slično.

Agrobudžetom za 2020. godinu  bio je planiran nastavak sprovođenja Programa voće, povrće, mlijeko i mliječni proizvodi za škole za školsku 2020-2021 sa većim obuhvatom škola, odnosno opština.

“Nadamo se da će realizacija programa biti nastavljena uspješno, čim okolnosti vezane za epidemiološku situaciju to dozvole”, navode u Ministarstvu.

Cilj je da se kroz ovaj Program objedine napori i energija svih važnih institucija i subjekata, kao i roditelja, kako bi se Program uspješno sprovodio u što većem broju škola i da svi osnovci u Crnoj Gori budu dio ovih važnih aktivnosti.

“Zabrinjavajući trendovi gojaznosti kod djece, i u svijetu, ali i Crnoj Gori, opominju i treba da podstaknu da svi damo doprinos realizaciji ovog Programa, ali i drugih projekata koji će imati za cilj očuvanje zdravlja budućih pokoljenja”, zaključuje se u saopštenju.