CG Live

Vaš pogled na grad

Počela realizacija projekta za Osnovne škole u Dacićima

Ministarstvo prosvjete i Uprava javnih radova započeli su danas aktivnosti na realizaciji projekta adaptacije objekta osnovne škole u rožajskom naselju Dacići, objavljivanjem postupka javne nabavke za izbor izvođača radova.

Objekat je pretprio veliku materijalnu štetu u požaru koji je područje Dacića i Bukelja zahvatio proteklog maja, zbog čega u njemu nije bilo moguće organizovati nastavu.

Na zahtjev Ministarstva prosvjete, u saradnji sa Ministarstvom finansija i Upravom javnih radova, rebalansom budžeta za 2020. godinu planirana je adaptacija, procijenjene vrijednosti oko 200.000 eura.

Projektom su obuhvaćeni demontaža i rušenje svih oštećenih površina, kao i kompletni građevinsko-zanatski radovi, postavljanje nove bravarije, poda i krovne konstrukcije, kako bi objekat ponovo bio stavljen u funkciju.