CG Live

Vaš pogled na grad

Završena izgradnja elektroinfrastrukture za potrebe kompleksa Đalovića pećine

Uprava javnih radova saopštila je danas da je uspješno realizovala projekat izgradnje primarne elektroenergetske infrastrukture za potrebe napajanja kompleksa Đalovića pećine, koji je obuhvatio dalekovod 35 kV Nedakusi – Bistrica, u vrijednosti blizu 700 hiljada eura.

Kako se navodi, na trasi dugoj više od šest kilometara postavljeni su stubovi i elektroinstalacije, čime su stvoreni uslovi za početak tehničkog prijema i poštanje u pogon.

“Nova elektroinfrastruktura omogućiće kvalitetno sbabdijevanje električnom energijom budućih sadržaja na području Bistrice i Đalovića klisure”, saopšteno je iz UJR.

U toku je izgradnja žičare od manastira Podvrh do ulaza u pećinu, probijanje otvora u pećinu, uređenje platoa ispred ulaza, kao i rekonstrukcija oko devet kilometara puta Gubavač-Bistrica sa izgradnjom novog mosta na rijeci Bistrici.

Vrijednost svih ugovorenih radova iznosi oko 23 miliona eura.

Izvor: https://www.portalanalitika.me/