CG Live

Vaš pogled na grad

Poslodavci tražili deset hiljada radnika manje

Na evidenciji Zavoda na kraju novembra 47 hiljada nezaposlenih ili 9,2 hiljade više nego prije godinu.

Stopa nezaposlenosti porasla na 20,28 odsto: Zavod, Foto: Luka Zeković

Na evidenciji Zavoda za zapošljavenje na kraju novembra nalazilo se 47 hiljada nezaposlenih, što je za 9,2 hiljade više nego u istom periodu prošle godine, pokazuju novi podaci Zavoda.

Stopa nezaposlenosti za godinu je povećana sa 16,31 na 20,28 odsto.

Od početka godine do kraja novembra poslodavci su preko Zavoda raspisali 21,5 hiljada slobodnih radnih mjesta, što je za skoro deset hiljada manje nego u istom periodu lani.

Iako je došlo do ovog značajnog pada broja oglašenih slobodnih radnih mjesta, formalno je povećano zapošljavanje jer je za ovih 11 mjeseci prošle godine, uz posredovanje Zavoda, zaposleno 12,2 hiljada osoba, a ove godine 12,5 hiljada. Razlog za ovu pojavu je što za zapošljavanje u privatnom sektoru nije potrebno posredovanje Zavoda.

Na evidenciji nezaposlenih nalazi se 14,2 hiljade osoba koje su nekvalifikovane ili polukvalifikovane, što je za oko dvije hiljade više nego na kraju novembra prošle godine. Nezaposlenih sa srednjom školom je 23,6 hiljada, što je oko pet hiljada više.

Sa fakultetskom diplomom na posao čeka 9,2 hiljade nezaposlenih, što je povećanje za 1,8 hiljada u odnosu na isti period prošle godine.

Posao duže od tri godine čeka 15.300 osoba.

Na posao duže od tri godine čeka 15,3 hiljade nezaposlenih. Na “stažu” od jedne do tri godine na evidenciji biroa nalazi se 10,2 hiljade nezaposlenih, a na posao kraće od jedne godine čeka 21,5 hiljada nezaposlenih.

Najviše nezaposlenih – 10,7 hiljada nalazi se u starosnoj grupi između 50 i 60 godina, zatim je 10,5 hiljada nezaposlenih u četrdesetim godinama, a 10,1 hiljada ima između 30 i 40 godina života. Između 25 i 30 godina ima 5,9 hiljada nezaposlenih, a mlađih od 25 godina je takođe isto toliko. Posao ili uslove za penziju na birou čeka i 3,7 hiljada nezaposlenih koji imaju između 60 i 67 godina starosti.

Prema oglasima za slobodna radna mjesta, poslodavci su tražili 18,4 hiljade radnika nudeći im posao na određeno, a za 3.112 radnih mjesta u ponudi je bilo zaposlenje za stalno.

Od ukupnog broja oglašenih radnih mjesta u 4,8 hiljada su traženi nekvalifikovani ili polukvalifikovani radnici, a u 10,8 hiljada sa srednjoškolskim zanimanjima. Poslodavci su od početka godine tražili i 5,8 hiljada radnika sa fakultetskim diplomama, računajući i 86 magistara i 85 doktora nauka. Preko Zavoda je od početka godine zvanično zaposleno 1,4 hiljade nekvalifikovanih i polukvalifikovanih radnika, 6,5 hiljada sa diplomom srednje škole i 4,5 hiljada visokoškolaca, od čega 202 magistra i šest doktora nauka.