CG Live

Vaš pogled na grad

Nema poskupljenja struje iduće godine

Cijene električne energije naredne godine biće na istom nivou kao i ove.

To znači da će domaćinstva i iduće godine kilovatsat aktivne energije u višoj tarifi plaćati 0,052 centa, dok će kilovatsat u nižoj tarifi, tačnije jeftina struja, koštati 0,026 centi.

“U skladu sa Zakonom, Odluka o tarifama biće predata 14. decembra Regulatornoj agenciji za energetiku REGAGEN i neće imati promjenu, tj. cijene za narednu godinu biće na istom nivou kao i tokom 2020”, precizirali su u državnoj  energetskoj kompaniji.

U EPCG pojašnjavaju da u skladu sa Zakonom o energetici, cijenu struje utvrđuje EPCG koja ima pravo poskupljenja električne energije do šest odsto. CdM-u su i u Regulatornoj agenciji za energetiku potvrdili da im se EPCG nije obraćala takvim zahtjevom.

“EPCG se do sada nije obraćala Agenciji sa informacijom o namjerama za povećanje cijene električne energije u narednoj, u odnosu na cijene u ovoj godini”, rekli su u REGAGEN.

Kako su objasnili, cijena električne energije nije regulisana od 2017. godine, već je u skladu sa Zakonom o energetici utvrđuje snabdjevač, tačnije EPCG. Oni su naglasili i da REGAGEN nema nadležnost odobravanja cijene električne  energije.

“U prelaznom periodu koji je trajao od 2017. do 2019. godine, a koji je produžen do kraja 2022. godine, odnosno u uslovima nedovoljne razvijenosti tržišta, pravni okvir je obezbijedio zaštitu kupaca kroz određivanje gornje granice do  koje cijena električne energije po kojoj se snabdijevaju domaćinstva i mali kupci može da raste. Snabdjevač ima i zakonsku obavezu da na svojoj internet stranici objavi svaku promjenu cijena i naknada. U slučaju da cijene za krajnje  kupce prelaze zakonski propisana ograničenja, REGAGEN ili zainteresovana strana u cilju zaštite kupaca mogu pokrenuti postupak pred organom nadležnim za zaštitu konkurencije”, istakli su u REGAGEN.

Račun za struju, kako su naveli, sadrži više stavki od kojih Agencija utvrđuje cijene korišćenja prenosnog CGES i distributivnog sistema CEDIS električne energije i naknadu za Operatora tržišta COTEE.“Regulisane stavke računa za 2021. su utvrđene krajem prošle godine”, rekli su u Agenciji.