CG Live

Vaš pogled na grad

Počela je isplata materijalnih davanja

Počela isplata materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite za mjesec novembar 2020. godine, saopšteno je iz Ministarstva finansija i socijalnog staranja...

Kako je saopšteno, za korisnike materijalnog obezbjeđenja boraca i ličnu i porodičnu invalidninu izdvojeno je 428.740 eura, dok je za korisnike materijalnog obezbjeđenja izdvojeno 826.785 eura, a za korisnike dodatka za djecu 371.462 eura.

“U skladu sa Uredbom o načinu ostvarivanja prava raseljenih lica iz bivših jugoslovenskih republika i interno raseljenih lica sa Kosova koja borave u Crnoj Gori izdvojeno je za troškove sahrane 16.210 eura.Za pravo na dodatak za njegu i pomoć izdvojeno je 1.374.776 eura, a za pravo na ličnu invalidninu 529.608 eura”, saopšteno je iz Ministarstva.

Naknada roditelju ili staratelju lica koje je korisnik lične invalidnine 499.732 eura.

Za smještaj u ustanovama socijalne i dječje zaštite obezbijeđeno je 143.962 eura, a za smještaj u ustanovama van Crne Gore izdvojeno 16.778 eura, za korisnike porodičnog smještaja 125.245 eura.

Za troškove ishrane djece u predškolskim ustanovama izdvojeno je 8.235 eura, a za korisnike refundacije za porodiljsko odsustvo izdvojeno je 1.477.331 eura.

Naknada po osnovu rođenja troje ili više djece u skladu sa Zakonom i izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore 478.881.Za uplatu doprinosa korisnicama nakande po osnovu rođenja troje ili više djece 123.686 eura.

Naknada po osnovu rođenja troje ili više djece-zaostala primanja iznose 193 eura.

Za povlastice na putovanje lica sa invaliditetom izdvojeno je 217.297 eura, a za potrebe lica smještenih u azilu 66.68 eura.