CG Live

Vaš pogled na grad

Saopštenje sa sa treće sjednice Vlade Crne Gore

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj trećoj sjednici kojom je predsjedavao predsjednik prof. dr Zdravko Krivokapić, utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica.
U diskusiji je naglašeno da se predloženim izmjenama i dopunama Zakona, uključujući i predlog za brisanje spornih odredbi, ne uvode novi pravni instituti niti propisuju nove pravne obaveze. Naprotiv, preciziraju se pravila o upisu vjerskih zajednica u Jedinstvenu evidenciju, obezbjeđuje se pravna izvjesnost i sigurnost i uklanjaju one diskriminatorne i neustavne odredbe kojima su direktno i grubo ugrožena prava i interesi vjernika, ali i mir i sigurnost cjelokupnog društva, uz, istovremeno, priznanje i zaštitu stečenih prava i ravnopravnosti svih crkava i vjerskih zajednica u Crnoj Gori.
Takođe, predloženim izmjenama i dopunama Zakona daje se pravni okvir koji je u skladu sa međunarodnim standardima iz oblasti ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i jedinstvenim pravnim poretkom Crne Gore, ali se uvažavaju i društvene i vjerske karakteristike Crne Gore.
Na sjednici je zaključeno da se Predlog ovog zakona dostavi Skupštini Crne Gore, radi donošenja po skraćenom postupku.
Vlada je donijela Odluku o stavaljanju van snage Odluke o davanju prethodne saglasnosti Glavnog grada Podgorica za otuđenje nepokretnosti (Službeni list CG broj 105/20). Vlada je Odlukom od 15. oktobra ove godine dala sglasnost Glavnom gradu za otuđenje nepokretnosti i to građevinskih katastarskih parcela 2280/4, od 289 m² i 2280/7, od 1.649 m², obje upisane u list nepokretnosti 5791 KO Podgorica II, Glavni grad Podgorica.
S tim u vezi, Pravni savjet Pravoslavne Mitropolije Crnogorsko-primorske obratio se Vladi zahtjevom za poništenje Odluke, jer je uvidom u dokumentaciju imovinsko-pravnog karaktera utvrđeno da se radi o crkvenoj imovini, te da se tim povodom vodi sudski postuupak pred Osnovnim sudom u Podgorici. Imajući uvidu navedene okolnosti, a posebno činjenicu da je sudski postupak u toku, Vlada je, na predlog Ministarstva finansija i socijalnog staranja, odlučila da spornu Odluku stavi van snage.
U skladu svojim prioritetnim opredjeljenjem za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, Vlada je donijela je Odluku o Nacionalnom savjetu za borbu protiv korupcije na visokom nivou. Naglašeno je da Nacionalni savjet predstavlja neophodni mehanizam za borbu protiv najozbiljnijeg i najštetnijeg oblika te pojave, čime će se povećati javna odgovornost, te stvoriti pretpostavke za ispunjavanje ciljeva u odnosu na očekivanja građana.
Vlada je imenovala Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte, kojim će rukovoditi predsjednik Vlade prof. dr Zdravko Krivokapić.
U okviru kadrovskih pitanja, Vlada je razriješila dr Veselina Veljovića dužnosti direktora Uprave policije, na lični zahtjev.
Za vršioca dužnosti direktora Uprave policije određen je Vesko Damjanović, dosadašnji pomoćnik direktora UP, do postavljenja direktora u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.
Vlada je razriješila dužnosti i direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejana Peruničića, a za vršioca dužnosti direktora imenovala je Dejana Vukšića.
Na inicijativu Ministarstva vanjskih poslova Vlada je utvrdila predloge za opoziv: 
Darka Pajovića sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u NR Kini, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Pekingu, kao i sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Indoneziji i Republici Koreji, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Pekingu;
Miodraga Vlahovića sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore pri Svetoj stolici i Suverenom Malteškom redu, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Rimu;
Obrada-Miša Stanišića sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Bosni i Hercegovini, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Sarajevu;
Sanje Vlahović sa dužnosti izvanredne i opunomoćene ambasadorke Crne Gore u Republici Italiji, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Rimu, kao i sa dužnosti izvanredne i opunomoćene ambasadorke Crne Gore u Republici San Marino i Republici Malti, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Rimu ;
Vere Kuliš sa dužnosti izvanredne i opunomoćene ambasadorke Crne Gore u SR Njemačkoj, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Berlinu;
Tarzana Miloševića sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Srbiji, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Beogradu;
Dušanke Jeknić sa dužnosti izvanredne i opunomoćene ambasadorke Crne Gore u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Abu Dabiju, kao i sa dužnosti izvanredne i opunomoćene ambasadorke Crne Gore u Državi Kuvajt, Kraljevini Saudijskoj Arabiji, Kraljevini Bahrein, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Abu Dabiju.

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE