CG Live

Vaš pogled na grad

Vazduh zagađen u Podgorici, Pljevljima…

Tokom novembra registrovana su prekoračenja srednje dnevne koncentracije PM10 čestica u Pljevljima 23 dana, Podgorici (Zabjelo) 21 dan, Podgorici (Blok V) 20 dana, u Nikšiću 22 dana i Bijelom Polju 24 dana, navodi se u izvještaju Agencije za zaštitu prirode i životne sredine (EPA), pišu Dnevne novine.

“Izmjerene su i veoma visoke koncentracije PM2,5 čestica, za koje je propisana granična vrijednost na godišnjem nivou. U gradovima u kojima su registrovana prekoračenja srednjih dnevnih koncentracija PM10 čestica, prosječna koncentracija PM2,5 čestica tokom novembra kretala se od 49 |ig/m3 na mjernom mjestu u Bloku V u Podgorici do 72 |ig/m3 na mjernom mjestu u Pljevljima. Granična vrijednost za srednju godišnju koncentraciju PM2,5 čestica iznosi 20 |ig/m3”, ističe se u izvještaju.

Na lošiji kvalitet vazduha u Pljevljima, kako je pojašnjeno, značajno su uticala prekoračenja srednjih satnih i srednjih dnevnih koncentracija sumpor(IV)oksida SO2 (28 sati sa prekoračenjima tokom novembra, tokom jedne kalendarske godine ne smije biti prekoračena preko 24 puta srednja satna koncentracija od 350^/m3), kao i prekoračenja srednje dnevne granične vrijednosti koja iznosi 125 ng/m3, kojih je bilo tokom šest dana novembra.

“Hemijskom analizom PM10 čestica utvrđeno je povećano prisustvo benzo(a) pirena u uzorcima iz Pljevalja, Nikšića, Bijelog Polja i Podgorice”, napominje se u izvještaju.

Kvalitet vazduha u Južnoj zoni u kojoj se mjerna mjesta nalaze u Baru i Kotoru je bio zadovoljavajući po osnovu svih mjerenih parametara.