CG Live

Vaš pogled na grad

Minimalna potrošačka korpa za novembar 642 eura

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe u novembru ove godine iznosila je 641,8 eura, objavio je Monstat.

Od ukupne vrijednosti minimalne potrošačke korpe, izdaci za hranu i bezalkoholna pića su iznosili 274,5 eura,
dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge 367,3 eura.

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe u novembru 2020. godine, u odnosu na oktobar 2020. godine,
zabilježila je pad od 0,4%.

“Izdaci za hranu i bezalkoholna pića u novembru 2020. godine u odnosu na oktobar 2020. godine, zabilježili su
pad od 0,6%, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge,u odnosu na oktobar 2020. godine,
zabilježili pad od 0,3%”, saopšteno je iz Monstata.