CG Live

Vaš pogled na grad

MUP izdao 108 Ekonomskih Pasoša

Ministarstvo utrašnjih poslova (MUP) je u 2020. godini donijelo 108 rješenja o prijemu u crnogorsko državljanstvo, preko programa ekonomskog državljanstva, a do sada je tim licima izdato 39 pasoša.

Po osnovu izdatih rješenja, lica mogu da podignu pasoš. Imena lica koja su dobila državljanstvo su i dalje tajna, piše Dan.
Iz MUP-a na čijem čelu je Sergej Sekulović, koji je na toj poziciji naslijedio Mevludina Nuhodžića, kazali su Danu da su rješenja o državljanstvu izdali za 36 aplikanata i 72 člana njihovih porodica.

“Rješenja su donijeta u skladu sa članom 12 Zakona o crnogorskom državljanstvu, za koje je Agencija za investicije Crne Gore sprovela prethodni postupak u vezi posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore u skladu sa odlukom o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom, radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore”, naveli su iz MUP-a.

Program ekonomskog državljanstva je počeo 2019. godine.

Iz MUP-a su naveli da prošle godine nijesu izdali nijedno rješenje o prijemu u crnogorsko državljanstvo po osnovu navedenog programa.
Kako su naveli, od tih 108 lica, do 18. decembra je izdato 39 pasoša, od čega 13 aplikantima a 26 članovima porodica.

“Lica koja su stekla crnogorsko državljanstvo po osnovu posebnog programa su državljani sljedećih država: Egipat, Ruska Federacija, Bjelorusija, Turkmenistan, Kraljevina Saudijska Arabija, HP Kina, Pakistan, Liban, Iran, Kazahstan i Hong Kong. Shodno članu 37 Zakona o crnogorskom državljanstvu (Službeni list CG, br.13/2008,40/2010, 28/2011, 46/2011, 20/2014, 54/2016 i 73/2019), Ministarstvo unutrašnjih poslova je obavezno da drugim korisnicima dostavi podatke iz registra državljana samo ako su zakonom ovlašćeni da koriste te podatke ili na zahtjev, odnosno uz saglasnost lica na koje se ti podaci odnose”, kazali su Danu odgovarajući na pitanja iz kojih su država lica koja su dobila ekonomski pasoš i koja su to lica.