CG Live

Vaš pogled na grad

Obavještenje o isplati subvencionisanih zarada za mjesec decembar 2020. godine

Obavještavamo privredne subjekte koji su korisnici programa za subvencije da će isplata subvencionisanih zarada za mjesec decembar 2020. godine biti realizovana poslije 20.01.2021. godine, nakon što se steknu zakonski uslovi za realizaciju.


Naime, u cilju pravičnog postupanja i zaštite konkurencije na tržištu, Evropska komisija je donijela, a Crna Gora preuzela u svoje zakonodavstvo, Privremeni okvir za mjere državne pomoći u svrhu podrške ekonomiji u aktuelnoj pandemiji Covid 19.


Podršku za Covid 19 je moguće dodijeliti u iznosu – najviše do 800.000 EUR, po pojedinačnom korisniku. Ovo znači da sve dodijeljene državne pomoći moraju biti unijete u Covid registar koji je javno dostupan na sajtu Agencije za zaštitu konkurencije a možete ga pronaći i ovdje.


Agencija za zaštitu konkurencije vodi ispitni postupak ocjene Prvog paketa socio-ekonomskih mjera i Trećeg paketa socio-ekonomskih mjera. 
Rješenje o pokretanju ispitnog postupka možete pogledati ovdje.


Nakon što Agencija ocjeni Prvi i Treći paket mjera, stvoriće se preduslovi za isplatu subvencija za mjesec decembar 2020, kao i podrška planirana za prvi kvartal 2021. godine. 
Ministarstvo ekonomskog razvoja je obavezno da poštuje pravila i procedure za dodijelu državne pomoći, u cilju podrške privredi, radi saniranja negativnih posljedica izazvanih pandemijom Covid 19, jer je svako postupanje suprotno navedenim pravilima nezakonito.