CG Live

Vaš pogled na grad

Saopštenje o odlukama Vlade donijetim bez održavanja sjednice 30. decembra 2020. godine, kao i 04, 05. i 13. januara 2021. godine

Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici usvojila zapisnike o odlukama donijetim, na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore, bez održavanja sjednice 30. decembra 2020. godine, kao i 04, 05. i 13. januara 2021. godine.
Vlada je 30. decembra 2020. godine utvrdila Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmjenama Sektorskog sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske komisije kojim se utvrđuju pravila za upravljanje i sprovođenje finansijske pomoći Unije Crnoj Gori u okviru instrumenata pretpristupne podrške za oblast politike „Poljoprivreda i ruralni razvoj“ (IPARD).


Donijeta je Odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju „ToMontenegro“. Tim povodom, donijeti su zaključci kojima se zadužuje Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da osnivački kapital, utvrđen Odlukom, shodno raspoloživosti, isplati iz sredstava tekuće budžetske rezerve u jednoj ili više tranši u roku od 12 mjeseci od dana registracije Društva. Dio sredstava osnivačkog kapitala, u iznosu od 4.000.000,00 eura, uplatiće se na privremeni račun za uplatu osnovnog kapitala kod Erste banke ad Podgorica, najkasnije do 31. 12. 2020. godine, iz sredstava tekuće budžetske rezerve.


Vlada je usvojila Informaciju o upućivanju humanitarne pomoći Republici Hrvatskoj za saniranje posledica zemljotresa. S tim u vezi, Vlada je odlučila da Hrvatskoj uputi novčanu pomoć, u iznosu od 50.000,00 eura.


Usvojena je Informacija o preusmjeravanju ostvarenih ušteda. U tom kontekstu, donijet je zaključak kojim su precizirane konkretne potrošačke jedinice i iznosi ostvarenih ušteda koji se preusmjeravaju na tekuću budžetsku rezervu, u ukupnom iznosu od 4.064.000,00 eura.
Vlada je donijela i Odluku o izmjeni Odluke o načinu i kriterijumima za rješavanje stambenih potreba funkcionera.


Vlada je 04. januara 2021. godine odlučila da Skupštini Crne Gore, na osnovu člana 90 stav 4 Ustava Crne Gore i člana 128 Poslovnika Skupštine podnese Zahtjev za vanredno zasijedanje Skupštine Crne Gore za 20. januar 2021. godine, sa početkom u 12.00 sati, sa sljedećim Dnevnim redom:
1. Ponovno odlučivanje o Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica;

2. Ponovno odlučivanje o Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama;

3. Ponovno odlučivanje o Predlogu zakona o izmjenama Zakona o sanaciji kreditnih institucija;

4. Ponovno odlučivanje o Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga.


Navedene zakone, na predlog Vlade, Skupština je donijela na Četvrtoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2020. godini održanoj dana 28. i 29. decembra 2020. godine. Aktom broj: 01-2327/20 od 31. decembra 2020. godine predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, navedene zakone vratio je Skupštini Crne Gore na ponovno odlučivanje.


Vlada je 05. januara 2021. godine donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave.
Usvojena je Informacija o dopuni Zaključka Vlade broj: 07-5647/2 od 24. decembra 2020. godine. Dodate su dvije tačke kojima se zadužuje mr Milojko Spajić, ministar finansija i socijalnog staranja, da raspodjelu sredstava po potrošačkim jedinicama za januar 2021. godine uskladi s Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave od 05. januara ove godine, kao i da, saglasno članu 37 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, donese Rješenje o privremenom finansiranju za januar 2021. godine.
Vlada je donijela 

Statut Društva za ograničenom odgovornošću za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju „ToMontenegro“.
Donijeto je i Rješenje o imenovanju Miroslava Anđelića, za državnog sekretara u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta.
Vlada je 13. januara 2021. godine donijela Rješenje o imenovanju predsjednika i tri člana Uopravnog odbora JU Službeni list Crne Gore i to: Radosava Gligorovića za predsjednika, Lidije Mašanovićmr Gorana Bajića i mr Stefana Lakušića, za članove.