CG Live

Vaš pogled na grad

Saopštenje sa šeste sjednice Vlade Crne Gore, održane 14.1.2021. godine

Vlade Crne Gore je, na danas održanoj šestoj sjednici kojom je predsjedavao premijer prof. dr Zdravko Krivokapić, usvojila Informaciju o formiranju savjetodavnog tijela Vlade za kontrolu biračkog spiska.

Polazeći od preuzete obaveze prema građanima za stvaranje uslova za prve slobodne izbore, Vlada je zadužila Ministarstvo unutrašnjih poslova da, u roku od 14 dana, u saradnji sa Generalnim sekretarijatom Vlade, sačini Predlog odluke o formiranju Savjeta za kontrolu biračkog spiska. Zadatak ovog savjetodavnog tijela bio bi prevashodno da birački spisak kao jedan od ključnih segmenata izbornog procesa, a koji je i kroz preporuke OEBS-a i ODIHR-a prepoznat kao kamen spoticanja dovede u red. Pod ovim se podrazumijeva sve, od normativnog aspekta u smislu potrebe za unapređenjem Zakona o biračkom spisku, prevashodno, ali i neke od ključnih preporuka poput pitanja prebivališta i pravne sposobnosti za glasanje koje bi trebalo bi preispitati u skladu s međunarodnim obvezama i dobrom praksom kako bi se omogućilo veće učešće na izborima, preko razmatranja pitanja da li aktuelna upotreba elektronskih uređaja za identifikaciju birača daje optimum imajući u vidu da organizacije civilnog društva iz izbora u izbore navode da se u biračkom spisku nalaze preminuli i lica koja žive u inostranstvu, pa sve do prava uvida u birački spisak od strane različitih subjekata.


Donijet je Program monitoringa površinskih i podzemnih voda za 2021. godinu. U diskusiji je istaknuto da je konkretan cilj koji se postiže donošenjem Programa zaštita voda, odnosno sprečavanje, kontrola i smanjenje zagađivanja voda radi postizanja dobrog statusa voda.


Vlada je donijela Odluku o sazivanju vanredne Skupštine akcionara „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ AD Podgorica. Ovom Odlukom Vlada, kao većinski kvalifikovani akcionar, zahtijeva od Odbora direktora da u što kraćem roku sazove Skupštinu akcionara radi donosenja Odluke o razrješenju Adnana Muhovića, člana Odbora direktora ovog društva.


Usvojen je Završni izvještaj o realizaciji Strategije za integrisano upravljanje migracijama u Crnoj Gori za period 2017 – 2020. godine. U Izvještaju je konstatovano da je Crna Gora u prethodnom periodu u kontinuitetu sprovodila aktivnosti koje se odnose na unaprijeđenje uslova na polju zakonitih migracija, suzbijanje nezakonitih migracija, promovisanje vrijednosti međunarodne zaštite, pune integracije lica koja imaju međunarodnu zaštitu, posljednje primjene sporazuma o readmisiji, a sve na platformi intenzivne regionalne i međunarodne saradnje i usklađivanja sa pravnom tekovinom i najboljom praksom zemalja članica Evropske unije.

Vlada je usvojila Informaciju o potrebi davanja ovlašćenja za raskid ugovora o pravnim uslugama broj 602-29/2018-5 od 6. februara 2018. godine zaključenog između advokatske kancelarije BDK advokati AOD i Vlade Crne Gore. S obzirom na to da prethodnih mjeseci nije bilo potrebe za pružanjem pravnih usluga po zaključenom ugovoru, te da su ugovorne strane izrazile saglasnost da Ugovor sporazumno raskinu, Vlada je ovlastila ministra kapitalnih investicija Mladena Bojanića da raskine Ugovor.


Usvojena je Informacija o pružanju humanitarne pomoći Republici Hrvatskoj zbog saniranja posljedica zemljotresakoji je pogodio ovu državu 29. decembra 2020. godine. Zaključeno je da se pomoć u materijalnim sredstvima koju će pružiti Ministarstvo unutrašnjih poslova uruči Direktoratu za civilnu zaštitu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske.


Usvojila je Informaciju o postupanju sa 10.500 t pšenice koju je bivše Ministarstvo ekonomije nabavilo u aprilu 2020 godine. Pšenica je nabavljena zbog portebe za brašnom, u koje do danas nije pretvorena. te je njeno stanje upitno. Troškovi skladištenja na mjesečnom nivou iznoslili su: 47.250,00 EUR (za mjesece sa 30 dana), a 48.825,00 EUR (za mjesece sa 31 dan); ukupni troškovi skladištenja, zaključno sa 31.12.2020. godine iznose 340.200,00 EUR. Fakturisano je 291.375,00 EUR, a plaćeno je 244.125,00 EUR. Napomenuto je da je u u julu mjesecu pribavljena informacija od Nikšićkog mlina u kojoj se nudi skladištenje u njihovim silosima za 35.000,00 EUR za 180 dana, odnosno 6 mjeseci.


Tim povodom donijeti su zaključci kojima je zadužena Uprava za bezbjednost hrane da bez odlaganja izvrši inspekcijski nadzor u silosima Luke Bar i konstatuje stanje u kome se nalazi pšenica, dok su nadležna ministarstva zadužena da preduzmu konkretne aktivnosti u cilju zaključivanja ugovora o prevozu i skladištenju pšenice, kao i definisanja daljih koraka u rješavanju ovog pitanja.


Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji projekata iz oblasti obnovljivih izvora energije, iz nadležnosti Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma. U tom kontekstu, Vlada je dala saglasnost da se prekine postupak odobravanja izgradnje objekta male hidroelektrane mHE „Slatina“ na vodotoku Slatina u opštini Kolašin, kao i budućih novih malih hidroelektrana, do okončanja postupaka kontrole procedure i zakonitosti zaključenih ugovora o koncesiji za male hidroelektrane od strane radne grupe Ministarstva kapitalnih investicija.


Usvojena je Informacija o ukidanju Poreske uprave, Uprave za igre na sreću, Uprave za nekretnine i Uprave za imovinu, odnosno o uspostavljanju i početku rada Uprave prihoda i Uprave za katastar i državnu imovinu. Tim povodom Vlada je donijela zaključak kojim ovlašćuje mr Milojka Spajića, ministra finansija i socijalnog staranja, da koordinira radom ovih organa uprave do regulisanja statusa starješine u skladu sa zakonom.

Usvojena je Informacija o ukidanju Poreske uprave, Uprave za igre na sreću, Uprave za nekretnine i Uprave za imovinu, odnosno o uspostavljanju i početku rada Uprave prihoda i Uprave za katastar i državnu imovinu. Tim povodom Vlada je donijela zaključak kojim ovlašćuje mr Milojka Spajića, ministra finansija i socijalnog staranja, da koordinira radom ovih organa uprave do regulisanja statusa starješine u skladu sa zakonom.


Na današnjoj sjednici imenovani su predstavnici Vlade u Socijalnom savjetu Crne Gore, kojim će rukovoditi ministar ekonomskog razvoja mr Jakov Milatović.

Vlada je donijela rješenje o imenovanju predsjednika i četiri člana Komisije za stambena pitanja Vlade Crne Gore, kojom će rukovoditi Božo Milonjić, generalni sekretar Vlade.

U okviru kadrovskih pitanja, Vlada je, između ostalog, donijela rješenja o imenovanju savjetnikā potpredsjednika Vlade i to: Ane Rašović za unutrašnju organizaciju i kadrovsku politiku, Filipa Adžića za unutrašnju politiku, bezbjednost, borbu protiv korupcije na visokom nivou i organizovanog kriminala i Miloša Perišića za medije i odnose sa javnošću.

Na inicijativu Ministarstva vanjskih poslova, Vlada je utvrdila predlog za opoziv Budimira Šegrta sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Poljskoj, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Varšavi, kao i sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Estoniji, Republici Letoniji i Republici Litvaniji, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Varšavi.

Za v.d. generalne direktorice Direktorata za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja određena je dr Ivana Živković, dok je dr Slobodan Mandić određen za v.d. generalnog direktora Direktorata za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite i razvoj ljudskih resursa u zdravstvu u tom Ministarstvu, do postavljenja generalnih direktora u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Vlada je imenovala dr Ninu Drakić, potpredsjednicu Privredne komore Crne Gore, za članicu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, umjesto Vlastimira Golubovića koji je podnio ostavku na članstvo.

Danijela Pavićević imenovana je za v.d. direktorice Javne ustanove Službeni list Crne Gore umjesto Momčila Vujoševića koji je razriješen dužnosti.