CG Live

Vaš pogled na grad

Kancelarija za UNESCO: Poziv za učešće na Regionalnom kursu o interpretativnom planiranju u područjima svjetske baštine u Evropi – WH-Interp

Kurs WH-Interp pretpostavlja da je tumačenje nasljeđa, zamišljeno kao strukturirani pristup neformalnom učenju, specijalizovan za prenošenje značajnih ideja o mjestu i ljudima, kao i da može značajno doprinijeti Agendi održivog razvoja do 2030. godine. Uvođenje perspektive održivog razvoja u praksu interpretacije u svim oblastima (npr. planiranje, sadržaj i primjena) omogućiće bolje rezultate i za nasljeđe i za društvo. Pilot kurs je osmišljen uz tehničku podršku Interpret Europe i drugih stručnjaka na polju svjetske baštine, kako bi se istražila i testirala metodologija o ovoj sve relevantnijoj temi, promovišući na taj način usvajanje interpretativnih pristupa u područjima Svjetske baštine, što zauzvrat može služiti kao model za druga mjesta baštine i mjesta koja je UNESCO prepoznao. 


Pilot kurs ima za cilj da učesnicima pruži mogućnost za razvoj kompetencija u efikasnijem planiranju tumačenja baštine u odgovarajućim područjima svjetske baštine.


Konkretno, cilj kursa je: 
• pružiti opšte razumijevanje discipline interpretacije nasljeđa, njegovih principa i prakse;• promovisati interpretativno planiranje kao sredstvo koje može pomoći u predstavljanju izuzetnih univerzalnih vrijednosti (IUV) dobara svjetske baštine, istovremeno otkrivajući kako se ono može povezati sa širim vrijednostima koje podržavaju misiju UNESCO, kao što su promocija izgradnja mira i njegovanje održivog razvoja; • demonstrirati kako interpretacija nasljeđa može imati ulogu u odnosu na dobra svjetske baštine i njihovim cjelokupnim sistemima / planovima upravljanja;• podsticaj i olakšavanje interpretativnog planiranja u dobrima svjetske baštine angažovanjem u odnosu na sa njima povezane zajednice, kako bi se uspostavili bolji modeli posjete i učešća; • služiće kao forum za učesnike da razmijene svoja iskustva, uče jedni od drugih i ojačaju umrežavanje i saradnju na regionalnom nivou.


Poziv je otvoren za: 
– zaposlene u organima upravljanja lokalitetima Svjetske baštine – privatni sektor – pojedince ili kompanije aktivne u prezentaciji / tumačenju nasljeđa, kao što su turistički vodiči, izdavačka industrija, vlasnici nekretnina itd.) – predstavnike organizacija civilnog društva (predstavnici zajednica, lokalnih udruženja, NVO, itd.)Podnosioci zahtjeva moraju da pokažu aktivno učešće u upravljanju dobrima Svjetske baštine u Evropi i / ili u njihovom predstavljanju i tumačenju, radni nivo engleskog jezika, dobro poznavanje konteksta Svjetske baštine, vještine planiranja i relevantno profesionalno iskustvo. Biće izabrano najviše 25 kandidata za učešće, na osnovu kombinacije kriterijuma, uključujući kompletnost, kvalitet i relevantnost aplikacija, rodnu ravnotežu i geografsku distribuciju. Prioritet će imati kandidati iz zemalja pod geografskim djelovanjem UNESCO Regionalnog biroa za nauku i kulturu u Evropi, i to: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Grčka, Malta, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Republika Moldavija, Rumunija, Srbija, Slovenija, Turska, kao i Italija, zemlja domaćin Biroa. Radni jezik kursa je engleski.Metodologija kursa Čitav kurs će se izvoditi kroz 3 faze kombinovanjem različitih modaliteta (prezentacije, vježbe na stvarnim slučajevima, grupni i individualni rad, diskusije itd): Faza 1: Uvodni vebinari o okviru znanja o svjetskoj baštini i tumačenju nasljeđa (3 sesije aktivnosti učenja na daljinu raspoređene tokom 3 nedjelje prije radionice) Faza 2: Radionica licem u lice o interpretativnom planiranju (jednonedjeljna radionica na licu mjesta koja uključuje predavanja, posjete lokaciji i grupni rad na stvarnim slučajevima) Faza 3: Zadaci nakon radionice o interpretativnom planiranju sopstvenog slučaja (pojedinačni zadaci uz podršku na daljinu raspoređeni tokom 3 nedjelje nakon radionice).
Metodologija kursa podrazumijeva tri faze, od kojih druga podrazumijeva terenski rad u Prirodnom i kulturno-istorijskom području Kotora. Planirano je da se druga faza održi 24-28. maja 2021. godine, što će zavisiti od mjera za suzbijanje pandemije COVID-19. Odabrani kandidati će imati pokrivene troškove smještaja i ishrane za vrijeme trajanja radionice u Kotoru. Podnosioci zahtjeva mogu zatražiti podršku za svoja putovanja, koja će biti obezbijeđena u obliku plaćenih karata, zavisno od dostupnosti finansijskih sredstava. 
Svi zainteresovani kandidati/kandidatkinje mogu se prijaviti putem sljedećeg linka.
Rok za prijavu je 31. januar.