CG Live

Vaš pogled na grad

Kreativna ekonomija na sjeveru ima potencijal

Danas je na ON-line press konferenciji NVO MMNE (Multimedijal Montenegro) javnosti predstavila projekat „Održive kreativne industrije na sjeveru Crne Gore“ putem kojeg pomažu kreativcima da budu vidljiviji i  prepoznatljiviji na lokalnom, državnom i međunarodnom nivou kako bi povećali plasman svojih proizvoda i usluga.

Ramo Ćatović asistent na projektu kazao je da će raditi na teritoriji opština Bijelo Polje, Berane, Mojkovac i Petnjica te da je veoma srećan što je uključen u realizaciju ovog pojekta s obzirom da i on djeluje u sektoru kreativnih industrija, tačnije video i multimedijalnoj produkciji već 15 godina.

Predsjednik NVO MMNE Željko Đukić je na samom početku objasnio šta su to ustvari kreativne industrije s obzirom da je to nov termin kod nas i da veliki broj građana nije upoznat sa njegovim značenjem.

Kreativne industrije se definišu  kao skup ekonomskih aktivnosti posvećene generisanju i eksploataciji znanja i informacija. Ovaj sektor je poznat i kao kreativna ekonomija, ili kulturna industrija, i predstavljaja kombinovanje elemenata kreativnosti i biznisa u cilju ostvarivanja ekonomskog razvoja. Iako se može reći da se u svakoj zemlji ovaj koncept razlikuje u detaljima, gerenalno obuhvata iste elemente. Konkretno, to su, Izdavačka delatnost, Štampani mediji, Grafička industrija, IT sektor i razvoj softvera, Marketing, Muzička i filmska industrija, Dizajn, Radio i televizija, Moda, Stari zanati

Kao što znamo, IT sektor i razvoj softvera, dizajn, grafička industrija i generalno veb su danas najbrže rastuća grana industrije, a samim tim što su sve ove delatnosti svrstane u kreativne industrije, jasno je zašto je ovaj segment domaće ekonomije postao toliko popularan.

Prije svega, ideja za razvoj ove projektne ideje potekla je u prethodnoj godini kada smo zajedno sa relevantnim opštinskim, državnim i međunarodnim akterima radili na istraživanju potreba kreativnog sektora na sjeveru Crne Gore. Projekat se naslanja i na veoma važan državni projekat na kome je Vlada Crne Gore radila tokom 2020 godine, to je Centar kreativnih industrija, veoma važan i ozbiljan projekat koji će država realizovati na prostoru bivšeg vojnog kompleksa Cerovo u Bijelom Polju.

Ovu priliku koristim da apelujem na članove Vlade, premijera, Ministarku prosvjete i kulture i sve državne institucije da ulože dodatne napore i nastave sa radom na ovom veoma važnom projektu za Bijelo Polje, sjever i državu kako bi se i Crna Gora zhvaljujući takvom projektu približila modernim EU trendovima s obzirom da je Srbija daleko ispred nas kada je razvoj kreativnih industrija u pitanju a da ne govorimo o EU članicama koje u kontinuitetu  ulažu napore i razvijaju opvaj sektor koji veoma brzo generiše nova radna mjesta i utiče na ekonomiju i BDP .

Ovim inovativnim projektom fokus stavljamo na preduzeća i pojedince koji djeluju u sektoru kreativnih industrija.

Kroz projekat uključujemo 20 aktera iz sektora kreativnih industrija iz 4 opštine sa sjevera, Bijelog Polja, Berana, Mojkovca i Petnjice, sa njima potpisujemo 20 memoranduma o saradnji, nakon toga za njih izrađujemo po  20 profesionalnih promotivnih video sadržaja (Konkretne promotivne priče sa akterima, /šta je njihov proizvod, usluga/ koja je njegova umjetnička/kreativna/funkcionalna/estetska/ primjenjiva vrijednost/proces stvaranja/rada) i izrađujemo profesionalne promo fotografije.

Nakon toga za svakog korisnika uključenog u projekat dizajniramo i štampamo kataloge kojiće im biti dati na raspolaganje kako bi ih mogli distribuirati potencijalnim kupcima. Kroz projekat će biti izrađen univerzalni web sajt na kome će biti predstavljeni korisnici projekta i njihovi proiozvodi i usluge a forma web sajta će imati i elemente on-line prodavnice. Tokom realizacije projekta će se konstantno raditi njihova plaćena on-line promocija kako bi upozanli javnost sa korisnicima i njihovim kreativnim proizvodima. Očekujemo da će na kraju projekta svi korisnici, kreativci povećati prodaju i biti prepoznatljiviji na tržištu, u krajnjem ostavriti dodatni prihod i dalje raditi na širenju asortimana i unaprjeđenju postojećuh proizvoda.

Osnov za pokretanje ovog projekta u saradnji sa Ministarstvom kluture Crne Gore su rezultati višemjesečnog istraživanja konje je pokazalo da se pojedinci i preduzeća djeluju u sektoru kreativnih industrija susreću sa problemom nedovoljnog prepoznavanja njihovih proizvoda na tržištu, te u krajnjem nemaju razvijene kanale komunikacije i plasman proizvoda. Glavni problemi su artikulisani kroz činjenicu da nemaju sredstava za profeionalnu promociju, izradu kataloga, profesionalnih fotografija, web sajtova, video klipova i u krajnjem nemaju sredstava za plaćenu promociju na društvenim mrežama.