CG Live

Vaš pogled na grad

Počela implementacija projekta „Unapređenje preduzetništva kroz naprednu savjetodavnu podršku i informacione servise“

Ministarstvo ekonomskog razvoja u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) otpočelo je implementaciju projekta „Unapređenje preduzetništva kroz naprednu savjetodavnu podršku i informacione servise“ u okviru Godišnjeg akcijskog programa Instrumenta za pretpristupnu podršku IPA za 2016. godinu. Cilj projekta je pružanje savjetodavne podrške mikro, malim i srednjim preduzećima u Crnoj Gori kroz Program savjetodavne podrške za mala i srednja preduzeća koji sprovodi Evropske banke za obnovu i razvoj. 


U okviru posebne komponente projekta predviđeno je jačanje kapaciteta Ministarstva ekonomskog razvoja u pogledu saradnje sa malim i srednjim preduzećima, kao i razvoj integrisane IT platforme tzv. jedinstvene pristupne tačke za biznis informacije za mala i srednja preduzeća.

Jedinstvena pristupna tačka za biznis informacije ima za cilj da preduzetnicima i ostalim privrednim akterima omogući centralizovanu bazu informacija od značaja za njihovo poslovanje poput regulatornih promjena, raspoloživih podsticaja i slično, kao i jednu adresu kojoj se mogu obratiti za dodatne informacije, savjete i pomoć.

Projekat je finansiran u okviru Instrumenta pretpristupne podrške IPA II 2014 – 2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1,747,000.00 eura, od čega sredstava EU IPA podrške iznose 1,260,000.00 eura, nacionalno ko-finansiranje 140,000.00 EUR i kontribucija klijenata iznosi 347,000.00 eura. Implementacija projekta će trajati tri godine. 

Program podrške EBRD-a za podršku malim i srednjim preduzećima (EBRD Advice for Small Businesses in Montenegro) uz finansijsku podršku Evropske unije kroz Instrument pretpristupne podrške IPA 2016 za sektor Konkurentnost i inovacije, ima za cilj povezivanje preduzeća sa domaćim i međunarodnim konsultantima u cilju razvoja poslovanja, unapređenja konkurentnosti proizvoda na domaćem i međunarodnom tržištu i sticanje znanja o najboljim praksama u okviru specifičnih djelatnosti preduzeća. Ovaj vid podrške biće usmjeren ka svim kategorijama malih i srednjih preduzeća, uključujući mikro preduzeća koja nastoje da prošire poslovanje, kao i preduzeća koja teže međunarodnom poslovanju. 

Posredstvom Instrumenta pretpristupne podrške IPA 2014 – 2020, Evropska unija je uložila preko 8 miliona eura za jačanje konkurentnosti i inovativnosti privrednih aktera u Crnoj Gori kroz tehničku pomoć, nabavku opreme za jačanje administrativnih kapaciteta i grant finansiranje malih i srednjih preduzeća. U narednom periodu planirano je ugovaranje preko 4 miliona eura IPA podrške koja će između ostalog biti usmjerana na razvoj ženskog preduzetništva, jačanje konkuretnosti i inovativnosti privatnog sektora sa ciljem poboljšanja poslovnog okruženja, kao i pružanja opipljive podrške u konkurentnim sektorima koji su definisani Strategijom pametne specijalizacije 2019 – 2023.