CG Live

Vaš pogled na grad

Saopšenje povodom susreta ministra Aleksandra Stijovića sa britanskom ambasadorkom u Crnoj Gori Karen Medoks

Britanska ambasadorka u Crnoj Gori Karen Medoks je razgovarala danas sa ministrom poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede, Aleksandrom Stijovićem.


Ministar Stijović je upoznao britansku ambasadorku sa sprovedenim i razvojnim aktivnostima na polju poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i sa planovima ovog ministarstva u narednom periodu sa ciljem podizanja kvaliteta života građana Crne Gore.

Ambasadorka Medoks je istakla da je Ujedinjeno Kraljevstvo domaćin konferencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama COP26 i izrazila želju da se ojača saradnja izmedju dvije zemlje, posebno na poljima borbe protiv klimatskih promjena, šumskih ekosistema i poljoprivrede. Ona se složila da bi Crna Gora mogla bi da bude dobar uzor sa svojim bogatim biodiverzitetom i prirodnim uslovima.

Takođe, naglašena je potreba za jačom privrednom saradnjom između država na polju razvoja industrije biomase za energetske potrebe, gdje već postoji interesovanje investitora iz Ujedinjenog Kraljevstva.

Ministar Stijović je predstavio „Plantaže“, kao crnogorski brend koji proizvodi 40 različitih vina i četiri tipa lozove rakije, te da je na Dekanteru u Londonu 2017. godine, vino Kaberne 2012 iz serije Stari podrum, osvojilo zlatnu medalju i razgovarao sa ambasadorkom Medoks u vezi sa uspostavljanjem kontakata sa uvoznicima vina u Ujedinjenom Kraljevstvu, kako bi se vina iz Crne Gore ponudila korisnicima tog tržišta.

Tokom sastanka potvrđena je obostrana spremnost da se u narednom periodu saradnja između Ujedinjenog Kraljevstva i Crne Gore još više ojača i unaprijedi, kroz poslovnu saradnju, trgovinu i promociju.