CG Live

Vaš pogled na grad

Borovinić Bojović i Salinas: Svjetska banka pouzdran partner zdravstvenog sistema

Odgovor na aktuelnu zdravstvenu krizu izazvanu pandemijom virusa COVID-19 apsolutni je prioritet, ali bi se istovremeno trebali fokusirati i na strateški pristup upravljanja kriznim situacijama, ocijenjeno je na sastanku ministarke zdravlja dr Jelene Borovinić Bojović sa saradnicima i šefa Kancelarije Svjetske banke za Crnu Goru, Emanuela Salinasa.

U tom smislu, dr Borovinić Bojović smatra da je aktuelna sitaucija velika opomena i putokaz za dalje kreiranje održivih akcionih planova i politika u slučajevima koji zahtijevaju sistemsku i organizacionu hitnost u postupanju.

Ministarka je iskazala zadovoljstvo zbog saradnje Svjetske banke sa Crnom Gorom, ali i očekivanje da će se u budućnosti ta saradnja intenzivirati, pogotovo u domenu resora zdravstva, koji je sada zbog poznate epidemiološke situacije, na globalnom nivou suočen sa velikim izazovima.

Gospodin Salinas je čestitao mandat dr Borovinić Bojović, izrazio zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i stavio na raspolaganje asistenciju i posredovanje SB u slučaju potrebe za hitnom nabavkom vakcina kroz neki od međunarodnih programa za pomoć i saradnju u tim okvirima.

Ministarka je istakla važnost digitalizacije zdravstva i predstavila tim za digitalno zdravlje u Ministarstvu na čelu sa Aleksandrom Sekulićem, koji će, između ostalog, imati za cilj uvezivanje svih nivoa zdravstvenog sistema i centralizovanje podataka za upravljanje.

Od krucijalne su važnosti unos podataka, njihov kvalitet, a potom unificiranje i grupisanje, jer će se politike u zdravstvenom sistemu donositi isključivo na osnovu korišćenja kvalitetno i po dubini prikupljenih podataka, naglasila je dr Borovinić Bojović.

Gospodin Salinas je podržao ovu ideju i izrazio spremnost da se uključi u najavljen projekat programske realizacije Digitalnog zdravlja. Sagovornici su razgovrali i o statusu projekta Energetske efikasnosti, kojim su obuhvaćeni objekti primarne zdravstvene zaštite u Crnoj Gori.