CG Live

Vaš pogled na grad

Lista predstavnika NVO koje ispunjavaju uslove iz člana 4 Uredbe za člana/icu Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou

U skladu sa članom 8 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG” broj 41/18), Kabinet potpredsjednika Vlade Crne Gore objavljuje


LISTU PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA, SA NAZIVOM NEVLADINIH ORGANIZACIJA KOJE SU IH PREDLOŽILE, A KOJE ISPUNJAVAJU USLOVE IZ ČLANA 4 UREDBE ZA ČLANA/ICU NACIONALNOG SAVJETA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE NA VISOKOM NIVOU: 

1. Stevo Muk – NVO Politikon mreža, NVO Institut za pravne studije (IPS), NVO Bjelopoljski demokratski centar, NVO Centar za razvoj nevladinih organizacija, NVO Centar za gradjansko obrazovanje, NVO Institut alternative;

2. Vanja Ćalović Marković – NVO Centar za monitoring i istraživanje-CeMI, NVO Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore, NVO Centar za demokratsku tranziciju, NVO Mreža za afirmaciju nevladinog sektora;

3. Božidar Vujičić – NVO CTA Crnogorske Turističke Agencije;

4. Vladimir Otašević – NVO EURO MOST, NVO ”35 mm”, NVO Mreža za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije, NVO Gradjanska alijansa.

U skladu sa članom 8 stav 2 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG” broj 41/18), Kabinet potpredsjednika Vlade Crne Gore objavljuje

LISTU PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA, SA NAZIVOM NEVLADINIH ORGANIZACIJA KOJE SU IH PREDLOŽILE, A KOJE NIJESU DOSTAVILE UREDNE I POTPUNE PREDLOGE ZA ČLANA/ICU NACIONALNOG SAVJETA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE NA VISOKOM NIVOU:

1. Vladimir Otašević – NVO Mladiinfo Montenegro, NVO Monitoring group Ulcinj-Mogul, NVO Inicijativa mladih za ljudska prava;

2. Stevo Muk – NVO Akcija za ljudska prava, NVO Centar za gradjanske slobode (CEGAS);
3. Ognjen Jovović – NVO Komora stečajnih upravnika Crne Gore.