CG Live

Vaš pogled na grad

Predsjedništvo Socijalnog savjeta pozitivno ocijenilo predlog novog paketa mjera

Ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović danas je prisustvovao sjednici predsjedništva Socijalnog savjeta, na kojoj su imenovani predsjednik i potpredsjednici Savjeta.

Predsjednik Unije poslodavaca Predrag Mitrović će vršiti funkciju predsjednika Socijalnog savjeta dok će potpredsjednici u narednih godinu dana biti ministar ekonomskog razvoja mr Jakov Milatović i generalni sekretar Saveza sindikata Duško Zarubica.

Ministar Milatović je ocijenio da je postojanje i funkcionisanje Socijalnog savjeta od velike važnosti za jačanje socijalnog dijaloga u Crnoj Gori i poručio da će u daljem radu proaktivno djelovati u ovoj oblasti. 


Milatović je upoznao članove predsjedništva sa predlogom novog paketa mjera kao i novinama koje paket donosi, a koje se odnose na podršku privredi i građanima.

Osluškujući potrebe građana i zahtjeve privrede, kreiran je paket koji je obuhvatio više ugroženih djelatnosti kroz jači intezitet pomoći. Predlog novog paketa mjera Predsjedništvo je pozitivno ocijenilo.


Predsjedništvo u novom sazivu razgovaralo je i o mogućnosti pokretanja postupka za potvrđivanje Konvencije br. 190 Međunarodne organizacije rada koja se odnosi na zaštitu od zlostavljanja i uznemiravanja na radnom mjestu, o potrebi detaljnije razrade propisa koji se odnose na „telework“ odnosno rad na daljinu i rad od kuće, ali i stvaranju uslova da se u što kraćem roku potpiše produženje roka važenja Opšteg kolektivnog ugovora.
Svi članovi Predsjedništva su se usaglasili da treba preduzeti dalje korake u cilju rješavanja pitanja od društvenog značaja, koji se odnose na realizaciju projekta „Kuća socijalnog dijaloga“ koji postoji od 2011. godine, a još uvijek nije sproveden u djelo. Na toj liniji zaključili su da se uradi presjek stanja i da to bude prezentovano na sljedećem sastanku.