CG Live

Vaš pogled na grad

Admiral Samardžić na sastanku NATO načelnika generalštabova

U sjedištu Alijanse u Briselu održan je 185. sastanak Vojnog komiteta na nivou NATO načelnika generalštabova na kojem je prisustvovao vojni predstavnik Crne Gore pri NATO, admiral Dragan Samardžić. 

Na početku sastanka, Vojnom komitetu obratio se generalni sekretar Alijanse Jens Stoltenberg i osvrnuo na brojne zadatke i obaveze koje će pred Alijansom biti tokom 2021. godine. On je tom prilikom akcenat stavio na značaj odluka koje se očekuju od ministara odbrane u februaru i lidera nacija na Samitu NATO u Briselu ove godine, u cilju da „NATO ostane sposoban da se suoči sa svim izazovima koje budućnost može donijeti“.

Sesije su bile posvećene NATO operacijama, misijama i aktivnostima, sa posebnim fokusom na napredak ostvaren u pogledu usklađivanja Koncepta odvraćanja i odbrane Euro-Atlantskog područja i izrade zajedničkog savjeta o novom  NATO ratnom konceptu. Razgovaralo se i o trenutnim i budućim prijetnjama, kao i o uticaju pandemije COVID-19. Održan je i poseban sastanak sa partnerima u NATO operacijama i misijama „Odlučna podrška“ u Avganistanu, NATO misija u Iraku i KFOR Misija na Kosovu.

Vojni predstavnik pri NATO admiral Dragan Samardžić tom prilikom je istakao kontinuirani doprinos Crne Gore unapređenju sposobnosti Alijanse. Tome je dodao i posvećenost nastavku modernizacije i sveukupne reforme sistema odbrane i bezbjednosti u cilju dostizanja NATO ciljeva sposobnosti, unapređenja spremnosti i održivosti nacionalnih kapaciteta za odgovor na krize. U tom kontekstu, naglasio je da će Crna Gora proces razvoja i implementacije novih vojnih koncepata i planova NATO iskoristiti za harmonizaciju i adaptaciju nacionalnih planova i reviziju pojedinih strateških dokumenata.

„Paralelno sa izgradnjom naših nacionalnih kapaciteta i implementacije zadataka iz domena sva tri osnovna zadatka Alijanse, Crna Gora ostaje privržena daljem jačanju stabilnosti i bezbjednosti u regionu“, poručio je admiral Samardzić.

Sastanku Vojnog komiteta, kojim je predsjedavao maršal Stjuart Pič, prisustvovali su i general Tod Volters (vrhovni komandant savezničkih snaga u Evropi, SACEUR) i general Andre Lanata (vrhovni komandant savezničkih snaga za transformaciju, SACT).