CG Live

Vaš pogled na grad

Za v. d. direktora Uprave za ugljovodonike određuje se MARKO ADŽIĆ

Ministar kapitalnih investicija je podnio Vladi Crne Gore predlog da se Marko Adžić odredi za vršioca dužnosti direktora Uprave za ugljovodonike, do postavljenja direktora u skladu sa zakonom. U obrazloženju predloga je, između ostalog, naveo da je dosadašnji direktor Uprave za ugljovodonike podnio ostavku na navedenu dužnost, da imajući u vidu radne i stručne kvalitete Marka Adžića smatra da će navedenu dužnost obavljati stručno, profesionalno i odgovorno, pa predlaže Vladi da prihvati ovaj predlog.

Komisija za kadrovska i administrativna pitanja, kao stalno radno tijelo Vlade nadležno za pitanja predlaganja imenovanja, postavljenja i razrješenja iz nadležnosti Vlade, razmotrila je navedeni predlog ministra kapitalnih investicija i podnijela Vladi predlog da za v. d. direktora Uprave za ugljovodonike odredi Marka Adžića, master inženjera rudarstva, do imenovanja direktora ove uprave u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Vlada Crne Gore je razmotrila i prihvatila Predlog rješenja Komisije za
kadrovska i administrativna pitanja i, saglasno svojim ovlašćenjima iz člana 61 stav 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, donijela Rješenje o određivanju Marka Adžića za v. d. direktora Uprave za ugljovodonike, do postavljenja direktora ove uprave u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci. Na osnovu izloženog, riješeno je kao u dispozitivu.