CG Live

Vaš pogled na grad

Praznik Svetog Atanasija Velikog

Pravoslavna crkva i njeni vjernici danas, 31. januara proslavljaju Svetog Atanasija Velikog, svetitelja koje je živio početkom 4. vijeka.

Sveti Atanasije Veliki, arhiepiskop aleksandrijski rođen je u Aleksandriji 296. godine,a već u ranom djetinjstvu okrenuo se duhovnosti. Kao đakon arhiepiskopa Aleksandra, bio je na Prvom vaseljenskom saboru u Nikeji gdje se proslavio svojom učenošću. Doprineo je učvršćivanju pravoslavlja, a naročito pisanjem Simvola vjere koji je na Saboru i usvojen. Atanasije je možda i jedan od najklevetanijih i najprogonjenijih svetitelja. Progonili su ga carevi Konstancije, Julijan i Valent, jeretik Arije i njegovi sledbenici, episkop Jevsevije nikomidijski i mnogi drugi.

Legenda o Svetom Atanasiju

Do današnjih dana ostala je sačuvana priča o tome kako je đavo iskušavao Svetog Atanasija prerušivši se u najlepšu djevojku koja ga je mamila da se odrekne Boga i pridruži joj se u obožavanju nečastivog.

Sveti Atanasije je prozreo ovu prevaru i zamolio je djevojku da mu pokaže đavoljsku moć tako što će uskočiti u mali ćup. Ona je to učinila, a monah je odmah zatvorio posudu i bacio je u more. Legenda kaže da je ćup godinama plutao, sve dok ga nisu pronašli ribari koji su ga otvorili.