CG Live

Vaš pogled na grad

Višečlana delegacija Opštine Petnjica obišla trasu Gusare-Bioče

Rukovodstvo Opštine Petnjica obišlo je trasu puta na potezu Gusare – Bioča kako bi analizirali u kojoj su mjeri uvažene njihove sugestiju za projekat ovog putnog pravca.

Povod za obilazak pomenute trase predstavlja provjera datog idejnog rješenja sa revizijom, a u cilju završetka izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju puta Gusare – Bioča, objavio je Portal Radio Petnjica.

Kako je tom mediju saopštio Samir Agović– predsjednik Opštine, to je bila i prilika da višečlana delegacija opštine Petnjica obiđe trasu ovog puta i na licu mjesta provjeri data rješenja.

Dužina putnog pravca je oko 9 kilometara i ono što je projektant „GPS“ D. O.O. Podgorica, predvidio u najvećoj mjeri je ispoštovan i sami projektni zadatak.

Iz istog ponuđenog rješenja se može zaključiti da se radi o ozbiljnom pristupu jer su ponuđene dvije moguće varijante. Revident „NIK Com“ – D.o.o. Nikšić, je dao svoje mišljenje koje korespondira sa onim što su naši zahtjevi bili formulisani kroz, kako sam istakao, projektni zadatak. Mi, kao krajnji korisnici, ćemo pravromeno dostaviti dodatne sugestije koje smo ocijenili da mogu biti korisne i za samu izradu glavnog projekta”, citirao je Radio Petnjica izjavu Agovića.

On je naveo, da se radi o samom ulazu, odnosno profilisanju puta u mjestu Bioča, na samom ulazi sa magistralnog puta.

Ranije smo imali sugestije da bi bilo poželjo predvidjeti kružni tok. Međutim, za tako rješenje nije bilo moguće zbog ranije definisanog stava oko same trase pomenutnog magistralnog putnog pravca. Zbog toga sada preferiramo onu varijantu koja nudi ulaz sa većom lepozom i sa većom preglednošću sa lijeve i desne strane. Jako je dobro što je projektant predvidio ispravljanje trase u zonama koje su bile pune oštrih krivina”, kazao je Agović za Radio Petnjica.

Prema navodima tog medija, u naselju Paljuh, postoje dvije varijante. Prva koja nudi rješenje koje bi išlo postojećom trasom puta a sa drugom se predviđa zaobilaženje kuća koje se nalaze sa lijeve i desne strane predmetnog puta, a opštinska sugestija će biti da se pristupi izradi projekta po prvoj varijanti, jer smatraju da bi druga bila zahtjevnija za samo izvođenje a i značajna sredstva bi bila potrebne za eksproprijaciju.

Takođe smo uočili da je projektant ponuđenim rješenjima na pojedinim dionicama značajno želio da poboljša vozno-dinamičku karaktersitiku puta u odnosu na postojeće stanje. Značajna poboljšanja će biti takođe i u donjem dijelu trase, gledano iz pravca Gusara prema Lješnici i dalje kroz sami kanjon, gdje će se, kako je predviđeno idejnim rješenjem, postojeća trasa značajno ispravljati što u konačnom znači da će biti sigurnija, komfornija i bezbjednija vožnja budućim putem”, istakao je Agović, naglasio je Radio Petnjica.

On je dodao da će biti održan još jedan radni sastanak u Upravi javnih radova gdje će sa projektantom i revidentom dodatno analizirati varijante kao i sugestije date od strane Opštine, zaključio je Portal.