CG Live

Vaš pogled na grad

CEDIS: Radovi na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 03. februara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica          

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: G zgrada na uglu ulice Moskovske i Vasa Raičkovića, kao i zgrade ize nje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio ulice Ratnih Veteran i dio naselja na Kakarickoj gori iznad kasarne Masline, Sadine-dio ul. Dr. Blaža Raičkovića, dio ul. Knjaza Danila, ul. Živoina Perića, Crnogorske solidarnosti, Dr. Mihaila Radulovića i dio ul. Jozefa Bajze

Danilovgrad      

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Slap Zete, Kokotovac, Glava Zete

Cetinje 

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Lipovik, Čukovići , Dujeva,  Zaječina, Mihaljevići, Poseljani i Zaštek

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Paprati, Gornič, Bjeloši, Duge Njive, Presjeka, Ivanova Korita, Bostur, Dolovi i Lovćen

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: dio Bajica

Nikšić   

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Balosavi, Tupan, Klenak, Štrpca, Dolovi, Dubravča Do, Marina Glavica, Velimlje,  Prigradina, Montex, Podljut, Renovac, Macavare, Miljanići, Čista Vlaka, Prijeka Ljut,”” Dubočke Donje (Bijela Vrata), Cerovačka Glavica,  (Zlatna Strana), Dubočke Gornje,  (Pećinovac), Krtine (Šljeme), Garevac (Baljački Do), Crni Kuk, Zanuglina, Somina Donja, Somina Gornja, Donji Klenak

-u terminu od 8:00 do 16:30 sati: Vilusi, Broćanac, Usputnica, Petrovići, Montex, Vodovod,  Crkvice, Seline, Mrkajići, Počekovići, Vidne, Kljakovica, Koravlica, Jabukovac, Granični prelaz, Podvrš, Vraćenovići, Pilatovci, Obljaj, Vučji Do, Rvana Gora, Bratogošt, Bjelice, Vrbice, Crkvice, Ubla

Bar        

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati:  Sustaš

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Dabovići, Komarno, Trnovo, Gadji i Šiševići

–iu terminu od 7:30 do 18:00 sati: Godinje, Gornja Seoca, Donja Seoca i Raduš

Ulcinj   

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Nova Mahala, dio naselja uz ulicu Ymer Prizreni

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Curanovići

Kotor    

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: dio Morinja, Muo dio  centra i prema Kotoru

-u terminu od 12:00 do 13:00 sati: Stoliv, Naselje od Trojstva do šanka Oskar

Berane

-u terminu od    8:30 do 14:30 sati: Zaostro,Crljevine,Skakavac,Lukavica,Štitari,Bubanje,Rujišta,Izbjeglička naselje Kips, Rudeš 1 i 2 ,dio naseljaTaluma i Tunel Tifran

Andrijevica        

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Stari Termovent,Polimka Kips , Biotel I dio sela  Prisoja

Rožaje  

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Kalače

Kolašin 

-u terminu od 7:30 do 8:30 i od 17:00 do 18:00  sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev Lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Bare Kraljske

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Lugovi

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Bare

Bijelo Polje        

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Čeoče

-u terminu od 11:00 do 14:00 sati: Ravna Rijeka, Majstorovina, Božovića Polje, Slijepač Most, Bojišta, Mijatovo Kolo,  Pali, Jabučina, Gevčina, Tusto,  Okladi

Mojkovac          

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Gostilovina

Pljevlja

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Jakupov Grob