CG Live

Vaš pogled na grad

Crnogorska ekonomija druga najviše pogođena u Evropi

Crna Gora će, prema procjenama Ujedinjenih nacija (UN), biti druga najviše pogođena ekonomija u Evropi, poslije Španije.

Ekonomista u UN Crna Gora, Danijel Putin, je u Jutarnjem program TVCG kazao da je crnogorska ekonomija, nažalost, jedna od najteže pogođenih u Evropi.

“Naša procjena je da će Crna Gora predstavljati drugu najviše pogođenu ekonomiju u Evropi, poslije Španije. Razlog je jasan, Crna Gora je mala otvorena ekonomija, koja zavisi od turizma”, rekao je Putin.

Putin smatra da je svaka kriza i šansa, ali da je važno da crnogorska ekonomija dobije na produktivnosti, prenosi portal RTCG.

“Crna Gora je dugo bila zavisna od turizma i možda bi ovo bila prilika za diversifikaciju i strukturno transformaciju, koja bi mogla da kreira nova tržišta za nove vještine koje se bolje plaćaju i koje Crnu Goru mogu pomjeriti u smislu smanjenja stope siromaštva”, naveo je Putin.

On smatra da projekcije UN-a za Crnu Goru nijesu toliko loše kao one Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

“Postoje određeni indikatori koji govore da će doći do poboljšanja i vraćanja u normalu, posebno kada dođe do vakcinacije. Vakcinisanje nije važno samo za Crnu Goru, nego i za turiste koji je posjećuju, za Rusiju, Srbiju. Vakcina je samo rješenje dijela problema, ali moramo razgovarati o oporavku na jedan širi način i o tome kako ga možemo podržati”, poručio je Putin.

Prema njegovim riječima, Crnu Goru očekuje napredak, značajno nadoknađivanje gubitaka i postepeno vraćanje na prethodne nivoe iz turističkog sektora.

Putin je dodao da za crnogorsku ekonomiju ipak ima nade, posebno zbog toga što je u prethodnom periodu bilježila značajne stope rasta.

“S obzirom na to da Crna Gora prolazi kroz proces pristupanja Evropskoj uniji (EU), dobro je integrisana u ta tržišta i u tom smislu mora iskoristiti prednosti za oporavak”, naveo je Putin.

On je saopštio da se ekonomija mora usmjeriti ka modelima koji su otvorni i održivi.

“Moraju se podržati oni koji su ranjivi, moramo u obzir uzeti fiskalne troškove i naravno na umu treba imati investicije, koje ovu ekonomiju čine otpornom na sve šokove” zaključio je Putin.