CG Live

Vaš pogled na grad

Država daje 100 eura za elektronsku fiskalizaciju

Vlada Crne Gore kroz novi paket mjera podrške privredi i građanima obezbjeđuje jednokratnu finansijsku pomoć za uvođenje sistema elektronske fiskalizacije, saopšteno je danas iz Uprave prihoda, doskorašnje Poreske uprave.

U novom paketu mjera podrške privredi i građanima za I kvartal 2021. godine, koji je Vlada usvojila prethodne sedmice, jedna od mjera odnosi se na pružanje podrške privredi u uspostavljanju sistema za elektronsku fiskalizaciju, precizirali su.

Imajući u vidu da je Zakonom o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga (“Sl. list Crne Gore”, br. 46/2019, 73/2019 i 8/2021) propisana fiskalizacija gotovinskog i bezgotovinskog plaćanja u prometu proizvoda i usluga, a u cilju pružanja podrške privrednim subjektima koji posluju u ugroženim djelatnostima, Vlada Crne Gore opredijelila je novčana sredstva za jednokratnu finansijsku pomoć.

Pravo na jednokratnu finansijsku pomoć u iznosu od 100 eura imaju obveznici koji privrednu djelatnost obavljaju u nekoj od djelatnosti koje su novim paketom mjera prepoznate kao ugrožene, kao i oni koji su izmirili sve poreze i doprinose na zarade zaposlenih koji su bili dospjeli za plaćanje na dan 30.09.2020. godine, ili redovno izmiruju reprogramirane obaveze.

Poreski obveznici koji uspostave sistem elektronske fiskalizacije zaključno sa 31.03.2021. godine, pravo na finansijsku pomoć ostvaruju bez podnošenja zahtjeva i bez potvrde o namjeni utrošenih sredstava, na način što će, nakon zvanične registracije, fiksni iznos finansijske pomoći biti uplaćen na njihov tekući račun.