CG Live

Vaš pogled na grad

Odbornici SO Berane danas razmatraju Predlog odluke o kreditnom zaduženju u iznosu od milion eura

Sjednica Skupštine opštine Berane održaće se danas, sa samo jednom tačkom dnevnog reda: Predlog Odluke o kreditnom zaduživanju Opštine Berane. Sjudnica je sazvana po hitnom postupku, a kako je predviđeno odbornici će razmatrati kreditno zaduženje Opštine Berane u iznosu 1.000.000 eura.

Kako je navedeno u Predlogu odluke, Opština Berane će se zadužiti kod „NLB banke“ uzimanjem dugoročnog kredita u iznosu do 1.000.000,00 eura, a kredit će se upotrijebiti za ekproprijaciju zemljišta, i to za: Novo gradsko groblje i Postrojenje (kolektor) za prečišćavanje otpadnih voda.

U uslovima kreditnog zaduživanja se ističe da je kamatna stopa 3,4 % + 6M euribor, do maksimalno 4,25%, grejs period je 12 mjeseci, a ukupan rok otplate, sa grejs periodom, je 72 mjeseca.

Prema Predlogu odluke koju će odbornici sjutra razmatrati, sredstva obezbjeđenja kredita će predstavljati novac koji Opština Berane dobija iz Egalizacionog fonda i Zakonom ustupljenih prihoda.

Predlogom odluke se ovlašćuje predsjednik Opštine  Berane, da u ime lokalne uprave zaključi Ugovor o zaduživanju u skladu sa Odlukom, kao i da u ime Opštine, sa Ministarstvom finansija i bankom zaključi ugovor o cesiji i potpiše akta kojima će omogućiti Ministarstvu finansija raspolaganje sredstvima koja opština Berane dobija iz Egalizacionog fonda i Zakonom ustupljenih prihoda za period trajanja  Ugovora o cesiji i Ugovora o zaduživanju, do visine obaveza utvrđenih pomenutim ugovorima.

Sjednica SO će se održati u sali Centra za kulturu,  sa početkom  u 11 časova.