CG Live

Vaš pogled na grad

UCG: Završni ispiti na Pravnom fakultetu u pisanoj formi

Na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore predmetni nastavnici koji provjere znanja realizuju usmeno u januarsko-februarskom ispitnom roku, organizovali su ispite u dva do četiri dana, u više grupa i sala, u zavisnosti od predmeta, u cilju poštovanja svih epidemioloških mjera. Završni ispiti na osnovnim studijama iz najvećeg broja predmeta organizovani su u pisanoj formi, saopšteno je iz ove ustanove.

Januarski ispitni rok na ovom fakultetu organizovan je prema akademskom kalendaru UCG za studijsku 2020/2021. godinu, u periodu od 11. januara do 14. februara 2020. godine.

Profesor Pravnog fakulteta Marko Dokić kazao je da su kolokvijumi, koji zbog prelaska na onlajn režim studija nijesu održani u novembru i decembru, završeni u periodu od 11. januara do 15. januara 2021. godine.

On je kazao da je studentima koji su zbog obolijevanja od korona virusa ili obavezne samoizolacije propustili jedan od termina predviđenih za kolokvijume, omogućeno da polažu kolokvijum uz redovni završni ispit.

„Na Pravnom fakultetu je 60 studenata uredno dostavilo prodekanu za nastavu rješenje o samoizolaciji, tako da su stavljeni na spisak studenata kojima je odobreno polaganje propuštenog kolokvijuma, koji je dostavljen svim predmetnim nastavnicima u skladu sa preporukom iz Dopisa prorektora”, kazao je Dokić. 

Na specijalističkim i master studijama, zbog manjeg broja studenta, od 20 do 40, u zavisnosti od studijskog programa, više predmetnih nastavnika odlučilo je da usmeno ispituje, jer je epidemiološki rizik bio manji.

Odlukom Senata od 23. decembra 2020.  godine, odobren je dodatni ispitni rok od 1. marta do 5. marta za studente koji zbog pandemije i obavezne mjere samoizolacije nijesu mogli da polažu završni ispit. Pošto je ispitni rok tek počeo, još uvijek ne možemo tačno znati koliko će studenata polagati u tom roku““, kazao je Dokić.

Kako je saopšteno iz ove institucije, studenti imaju obavezu da za martovski rok dostave rješenje o samoizolaciji ili pozitivan ishod teksta prodekanu za nastavu.