CG Live

Vaš pogled na grad

Beranac zbog krađe plinske boce osam mjeseci zatvora

Viši sud u Bijelom Polju potvrdio je presudu beranskog Osnovnog suda kojom je Beranac Imeri Ismail oglašen krivim za krivično djelo teške krađe i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od osam mjeseci, pišu Dnevne novine.

On je, prema navodima prvostepene presude, obio magacinski prostor restorana u vlasništvu oštećenog J.Ž. i otuđio plinsku bocu narandžaste boje zapremine 20 litara.

“Svjedoci oštećeni J.Ž. i N.S. su potvrdili činjenicu da je boca bila zapremine 20 litara puna plina, sa natpisom energo-gasa. Istoga dana skinuli su video-snimak sa kamera i utvrdili da je obijanje magacinskog prostora izvršio Imeri Ismail, tako što je upotrebom fizičke snage polomio vrata od magacina i oduzeo pomenutu plinsku bocu. U magacinu se nalazila još jedna plinska boca, rigips ploče, lijepak, građevinski materijal koji je bio razbacan odnosno ispreturan, a što govori da je njegov umišljaj bio da oduzme i druge stvari, a ne samo plinsku bocu. Te činjenice su konstatovane i kroz zapisnik o uviđaju i foto-dokumentaciji. Dakle, iz prethodnih dokaza je utvrđeno da je magacinski prostor bio zaključan i da je optuženi prilikom njegovog obijanja, koristio ne samo fizički snagu, već i neko podesno sredstvo zbog čega su i nastala oštećenja na vratima i da je išao da pribavi stvari i veće vrijednosti od plinske boce koja je bila puna”, navodi se u odluci Višeg suda u Bijelom Polju.

Kako se dodaje, vještak finansijske struke je neposrednim pogledom oduzete plinske boce i uvidom na Internet stranici o cijenama polovnih stvari utvrdio (uz propisanu amortizaciju) kolika je bila vrijednost oduzete plinske boce (iznos od 25 eura).

“To dalje znači da je činjenično stanje u ovoj krivičnopravnoj stvari pravilno i potpuno utvrđeno, pravilnom ocjenom svih izvedenih dokaza i na osnovu njih se nije mogao izvesti drugačiji zaključak od onog koga je izveo prvostepeni sud, a naročito u pogledu načina kako je izvršeno obijanje i nje govog umišljaja za pribavljanje protivpravne imovinske koristi veće od 150 eura”, stoji u odluci.