CG Live

Vaš pogled na grad

CEDIS:Radovi na mreži, više mjesta bez struje

Zbog planiranih radova na mreži, u četvtak 04. februara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica          

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Sadine-dio ul. Dr. Blaža Raičkovića, dio ul. Knjaza Danila, ul. Živoina Perića, Crnogorske solidarnosti, Dr. Mihaila Radulovića i dio ul. Jozefa Bajze

Danilovgrad      

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Đeđezi, Stanjevića rupa

Cetinje 

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo,Ulići,  Štitari (kratka isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Tomići Mikulići i Orašani

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Donji Klenak

-u terminu od 9:00 do 15:30 sati: Vilusi, Carine, Vučetići, Ilijino Brdo, Dolovi, Carina-Granični prelaz

Ulcinj   

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio ulice Hafiz Ali Ulqinaku kod Prve Banke, Donji Rastiš, Gornji Rastiš, Curanovići, dio naselja Totoši i Bijela Gora

Bar        

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Sustaš, Dabovići, Komarno, Trnovo, Gadji i Šiševići

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati:  Godinje, Gornja Seoca, Donja Seoca i Raduš

-u terminu od 8:30 do 14:00 sati: dio Makedonskog naselja i  zgrade u ulici Rista Lekića, dio Makedonskog naselja

Kotor    

-u terminu od 10:00 do 11:00 sati: Mečerov brijeg i dio Tabačine prema Mečerovom brijegu

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Risan, Mala, Smokovac, Češke barake, Lastva Grbaljska, dio potrošača Šebljske ulice

Rožaje  

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Hurije,Grahovo,Gornja Lovnica,Donja Lovnica,Bubovići,Klanac,Bašča,Sastanci,Lučice,Gržice,Ćosovica,Zloglavlje,  Honsiće, dio sela Bašča

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati:  Izvori

Berane

-u terminu od 10:00 do 14:30 sati: selo  Kaludra

Plav      

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: dio sela Brezojevice

Kolašin 

-u terminu od 7:30 do 8:30 i od 17:00 do 18:00 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta

-u terminu od    7:30 do 18:00 sati: Požnja

-u terminu od    8:00 do 15:00 sati:  Drpe

-u terminu od    9:00 do 14:00 sati: Mioska

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Rakonje

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Zaton

-u terminu od 12:00 do 15:00 sati: naselje Gornji Grad, Kisela Voda, Sljepašnica, Potkrajci, Sutivan, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Kneževići, Orahovica, Njegnjevo, Oluja, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Dobrakovo, Granični Prelaz, Kumanica, Kanje, Milovo, Dobro Brdo, Mioče, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Brčve, Rodijelja, Ušanovići, Pećarska, Žiljak, Boturići, Mirojevići, Hasanbegovići, Bistrica, Dolac, Kostenica, Mojstir, Šolje, Jablanovo, Požeginja

Mojkovac          

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati:  Juškovića Potok – Lazina

Pljevlja

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati:  Jakupov Grob