CG Live

Vaš pogled na grad

Ostvarili dobit od 100 miliona eura

Izvršni direktor Elektroprivrede (EPCG) Igor Noveljić saopštio je da je ta kompanija u poslednje tri godine ostvarila neto dobit od oko 100 miliona eura, što je najbolja potvrda dobrog poslovanja. Noveljić je kazao da je EPCG, zajedno sa firmama u većinskom vlasništvu, u tom periodu po osnovu poreza, prireza i drugih naknada u državni budžet uplatila oko 260 miliona eura, piše Dan.

– Situacija sa korona virusom usporila je i negativno uticala na poslovanje energetskog sektora. No, i pored izuzetno teških uslova, ispunili smo definisane ciljeve, kako u snabdijevanju, tako i u proizvodnji i trgovini elektičnom energijom – rekao je Noveljić za list „Elektroprivreda“. On je podsjetio da je prije tri godine promijenjena stategija i koncept razvoja kompanije, kao i da je kroz investicioni ciklus definisana diversifikacija proizvodnje i kontinuirano povećanje učešća obnovljivih izvora energije u proizvodnji.

– Uveliko sprovodimo petogodišnji investicioni ciklus, tako da smo za kapitalne investicije potpisali ugovore vrijedne 130 miliona. Izvjesno je i potpisivanje ugovora vrijednih oko 45 miliona za modernizaciju hidroelektrane (HE) Perućica, uključijući i ugradnju agregata osam – kazao je Noveljić. Kompanija je pokrenula projekte izgradnje solarne elektrane Briska gora, kao i vjetroparka Gvozd, a dobila je i povoljne uslove u preliminarnoj ponudi od Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), za finasiranja tog projekta. U potpunosti su rekonstruisane elektrane Glava Zete i Slap Zete.